MATERIAŁY Z POSIEDZEŃ SEKCJI

liniapowrót do głównej strony

SesjaMATERIAŁY Z POSIEDZEŃ SEKCJI


Metody sztucznej inteligencji jako narzędzie do wykrywania zmów przetargowych i audytów zamówień na roboty budowlane - dr inż. Andrzej Foremny - 22.01.2024r.

Metoda priorytetowego harmonogramowania wieloobiektowych przedsięwzięć budowlanych - dr inż. Bartłomiej Sroka - 22.01.2024r.

Projekt i realizacja modułowego budynku wielorodzinnego w Mysłowicach, konkurs NCBiR "Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo" - dr inż. arch. Ewelina Woźniak-Szpakiewicz, dr inż. arch. Anna Porębska, - 11.10.2023r.

Zastosowanie zintegrowanego modelowania informacji o budynku i technik sztucznej inteligencji. Analizy trendów i przykłady wykorzystania w budownictwie - dr hab. inż. Krzysztof Zima, prof. PK, dr inż. Damian Wieczorek - 7.07.2023r.

Zakład Konstrukcji Budowlanych Geotechniki i Betonu - dr hab. inż. Artur Piekarczuk, prof. ITB - 17.03.2023r.

Metody wspomagające podejmowanie decyzji w budownictwie na terenach poddanych wpływom oddziaływań górniczych - dr inż. Leszek Słowik - 17.03.2023r.

Taksonomia UE w odniesieniu do inwestycji budowlanych - dr inż. Robert Geryło - 17.03.2023r.

Tunele wykonywane technologią zatapiania - mgr inż. Piotr Bogucki - 10.11.2022r.

Prezentacja firmy Metaltech - 10.11.2022r.

Logistyka odzysku w budownictwie - dr inż. Joanna Sagan i prof. dr hab. inż. Anna Sobotka - 28.09.2022r.

Jubileusz 70-lecia KILIW PAN - prof. dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina i prof. dr hab. inż. Anna Sobotka - 28.09.2022r.

Planowanie przedsięwzięcia budowlanego z wykorzystaniem teorii zbiorów rozmytych - dr hab. inż. Nabi Ibadov, Prof. PW - 22.04.2022r.

Metody wielokryterialnego podejmowania decyzji - kierunki rozwoju, zastosowania - dr hab. Jerzy Michnik, prof. UE - 22.04.2022r.

Digitization and Information Support for Cost Effective and Sustainable Management Of Construction Projects - doc. Ing. Peter MÉSÁROŠ, PhD. - 17.01.2022r.

Prezentacja sylwetki profesora Włodzimierza Martinka - dr inż. Paweł Nowak - 19.10.2021r.

Technologiczne aspekty rekonstrukcji obiektów po katastrofie budowlanej - dr hab. inż. Janusza Krentowskieho, prof. PB - 19.10.2021r.

Prezentacje i filmy z posiedzenia sekcji 22.09.2021r. w Gdańsku: Mierzeja Wiślana, Centrum Kompetencji STOS oraz NDI - Budowa Centrum Kompetencji STOS.

Artykuł "Selfie" profesora Witolda A. Wernera" - prof. dr hab. inż. Oleg Kapliński - 21.06.2021r.

Prezentacja sylwetki profesora Witolda Andrzeja Wernera - prof. dr hab. inż. Oleg Kapliński - 21.06.2021r.

Geometryczne aspekty oceny kosztów budowy i eksploatacji domu jednorodzinnego - dr hab. Edwina Koźniewskiego, prof. PB - 21.06.2021r.

Wpływ pandemii na branżę budowlaną. Prezentacja Pana mgr. inż. Dariusza Blochera - Prezesa Budimex S.A.

Towarzystwo Naukowe Inżynierii Procesów Budowlanych i jego współpraca z Płockiem. Artykuł prof. Leona Rowińskiego z 1993 roku.

Publikacje i publikowanie - dylematy i dobre praktyki. Prezentacja dr hab. inż. Elżbiety Radziszewskiej - Zieliny, prof. Poliotechniki Krakowskiej.

Nowe zasady oceny dorobku naukowego i ewaluacji jakości działalności naukowej. Prezentacja dr inż. Aleksandry Radziejowskiej z Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie.

Ekonomiczne, ekologiczne i technologiczne aspekty stosowania domieszek do betonu. Prezentacja prof. dr hab. inż. Jacka Gołaszewskiego z Politechniki Śląskiej.

Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie. Prezentacja mgr inż. Andrzeja Karwowskiego, przedstawiciela Urzędu Miasta Olsztyna.

Kryteria awansów naukowych wg Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. Prezentacja Prof. Antoniego Szydło, członka CK ds. Stopni i Tytułów, sekcja nauk technicznych

Modelowanie rozwoju sytuacji wypadkowej w budownictwie. Prezentacja dr inż. Mariusza Szóstaka

Varso - budowa najwyższego wieżowca w Uniii Europejskiej. Prezentacja mgr inż. Pawła Myszaka, przedstawiciela firmy HBREAVIS

Tunelowanie we fliszu karpackim. Prezentacja prof. dr hab.inż. Antoniego Tajdusia, z Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie

Training of Civil engineers and construction in Latvia. Prezentacja dr.sc.ing.Martinsa Vilnitisa, profesora Riga Technical University z Łotwy

Problemy techniczne, technologiczne i organizacyjne rewaloryzacji dziedzińca zewnętrznego na Wawelu. Prezentacja dr inż. Grzegorza Śladowskiego z Politechniki Krakowskiej

Zasady funkcjonowania nowoczesnego przedsiębiorstwa budowlanego. Prezentacja mgr inż. Dariusza Blochera, Prezesa Zarządu firmy Budimex S.A.

Działalność naukowa Zespółu Technologii i Zarządzania Katedry Konstrukcji Metalowych i Zarządzania w Budownictwie Politechniki Gdańskiej. Prezentacja dr hab. inż. Elżbieta Urbańska-Galewska, prof. nadzw. PG

Zarządzanie projektami infrastruktury liniowej oraz kubaturowymi na przykładzie gdańskich inwestycji. Prezentacja mgr inż. Ryszard Trykosko, przewodniczącego PZITB

Technical University of Košice - Modern trends and technologies in academic research in the field of economics, management and ICT in construction. Prezentacja Assoc. prof. Peter Mesároš, PhD

Realizacja budynku Afrykarium-Oceanarium we wrocławskim Ogrodzie Zoologicznym. Prezentacja dr inż. Maciej Yan MINCH

Badania relacji partnerskich przedsiębiorstw budowlanych. Prezentacja dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska - Zielina

Informacje nt. prac MNiSW nad nowelizacją Ustawy o szkolnictwie Wyższym. Materiały do dyskusji przygotowane przez dr hab. inż. Jerzego Pasławskiego, prof. PP

Wykorzystanie bezzałogowych systemów latających w inżynierii przedsięwzięć budowlanych. Prezentacja dr hab. inż. Dariusza Skorupko prof. WSOWL

Model Mapy Wiedzy dla przedsiębiorstwa budowlanego. Prezentacja dr hab. inż. Bożeny Hoły prof. PWr, dr inż. Andrzeja Polaka, dr inż.Krzysztof Gawrona i dr inż. Marka Sawickiego

Inżynieria przedsięwzięć budowlanych Opracowanie prof. dr inż. Tadeusza Kasprowicza

Stanowisko Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej w sprawie zasad ewaluacji jednostek naukowych

Stanowisko Komitetu w sprawie roli nauki we współczesnej inżynierii lądowej i wodnej

Nauka we współczesnej inżynierii lądowej i wodnej

Ocena harmonogramu realizacji obiektu budowlanego Referat dr inż. Tomasza Wojtkiewicza

Prezentacja dr inż. Tomasza Rudnickiego, Zastępcy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Centrala Warszawa na temat zmian w umowach i nowych dokumentach kontraktowych w ramach programu na lata 2014-2020 z posiedzenia Sekcji 27.01.2014 w Warszawie

Prezentacja mgr inż. Marcina Nowackiego, Z-cy Dyrektora Departamentu Realizacji Inwestycji GDDKiA na temat przebiegu realizacji programu budowy atostrad w Polsce z posiedzenia Sekcji 25.02.2012 w Warszawie

Prezentacja dr inż. Leszka Janusza na temat inżynierii wartości z posiedzenia Sekcji 3.12.2012 w Warszawie

do góry     powrót do głównej strony