MONOGRAFIA
INŻYNIERIA PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH
PROBLEMY, MODELE, METODY


liniapowrót do głównej strony

Praca zbiorowa pod redakcją
ANNA SOBOTKA, ELŻBIETA RADZISZEWSKA-ZIELINA

POLSKA AKADEMIA NAUK
KOMITET INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
STUDIA Z ZAKRESU INŻYNIERII NR99 2018r.
(pełne teksty)

Okładka

Spis treści

Wprowadzenie - Anna Sobotka, Elżbieta Radziszewska-Zielina

1. Specyfika przedsięwzięć budowlanych w kontekście innowacyjnych wyzwań - Oleg Kapliński

2. Modele klasyfikacyjne i grupowanie pojęciowe jako narzędzia wspomagające badanie wypadkowości w polskim budownictwie - Wojciech Drozd

3. Wnioskowanie z przypadków w prognozowaniu kosztów robót budowlanych opartym na modelu BIM - Krzysztof Zima

4. Wspomaganie decyzji przetargowych wykonawców z zastosowaniem metod matematycznych - Agnieszka Leśniak

5. Wykorzystanie opinii ekspertów do identyfikacji czynników ryzyka w realizacji systemów wodociągowych i kanalizacyjnych - Iwona Rybka, Elżbieta Bondar-Nowakowska, Mieczysław Połoński

6. Prognozy ostrzegawcze wystąpienia opóźnienia terminu zakończenia budowy uzyskane za pomocą sztucznych sieci neuronowych - Hubert Anysz

7. Projektowanie łańcucha dostaw betonu towarowego z wykorzystaniem diagramów Voronoi - Edwin Koźniewski, Marcin Orłowski

8. Planowanie wykorzystania deskowań systemowych w monolitycznym budownictwie betonowym z zastosowaniem interaktywnej symulacji dynamicznej - Anna Krawczyńska-Piechna, Roman Marcinkowski

9. Prognozowanie w metodzie EVM terminu i kosztu końcowego realizacji obiektu na podstawie bieżącego zaawansowania - Aneta Ziółkowska, Mieczysław Połoński

10. Prognoza zmian stanu technicznego budynków mieszkalnych w pełnym okresie ich użytkowania - Beata Nowogońska

11. Wycena nieruchomości z wykorzystaniem metody wieloczynnikowych modeli statystycznych - Magdalena Rogalska

do góry     powrót do głównej strony