WYBRANE PUBLIKACJE CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW SEKCJI
NA PLATFORMIE MENDELEY


liniapowrót do głównej strony

Zgodnie z ustaleniami przyjętymi na zebraniach Sekcji 28.06.2018 we Wrocławiu i 23.10.2018 w Olsztynie informacje o publikacjach członków i sympatyków Sekcji od 2018 roku zostają przeniesione na platformę Mendeley. Poniżej podajemy podstawowe informacje, linki do programu i materiałów szkoleniowych.

∗   Co to jest Mendeley?
Mendeley jest to baza danych i bezpłatny menadżer bibliografii współpracujący z bazą SCOPUS i rozwijany przez wydawnictwo Elsevier. Na tej platformie zostały założone tzw. grupy, obejmujące dane bibliograficzne artykułów z tematyki, jaką zajmujemy się w Sekcji. Spis publikacji zamieszczony w tych grupach jest ogólnie dostępny i może z niego korzystać każdy użytkownik Mendeleya. Dostęp do platformy, grup i opisów bibliograficznych możliwy jest poprzez wersję deskopową instalowaną na lokalnym komputerze jak i przeglądarkę www. Zazwyczaj wskazane jest używanie obu tych narzędzi równocześnie.

∗   Kto może być członkiem społeczności Mendeley?
Każdy ma prawo korzystać z platformie Mendeley, ale wymaga to założenia indywidualnego konta na tej platformie i zalogowania.

∗   Dlaczego zachęcamy członków Sekcji IPB do korzystania z tej platformy?
Udostępnione na platformie oprogramowanie pozwala m.in. gromadzić opisy i/lub teksty artykułów oraz w bardzo prosty i wygodny sposób cytować w edytorze Word w dowolnym stylu (APA, Chicago, Harvard itp.) zgromadzone w bazie danych i grupach opisy bibliograficzne. Po założeniu własnej, prywatnej grupy każdy może również używać udostępnionych narzędzi do pracy grupowej nad wybranym tekstem, dzielić się komentarzami z wybranymi osobami itp.

∗   Jakie grupy założono w Sekcji na platformie Mendeley?
Aktualnie utworzono trzy grupy tematyczne o nazwach:
   ∗   SIPB KILiW PAN Planowanie, ryzyko i ekonomika obiektów inżynierskich
   ∗   SIPB KILIW PAN Technologia, materiały i maszyny budowlane
   ∗   SIPB KILiW PAN Proces inwestycyjny i eksploatacja obiektów budowlanych

∗   Jak znaleźć utworzone grupy Sekcji IPB?
Po zalogowaniu się do platformy Mendeley w przeglądarce należy wybrać menu Search, podmenu Groups i w polu wyszukiwania wpisać SIPB.

∗   Kto administruje założone grupy i do kogo kierować zgłoszenia i ewentualne pytania?
Każda grupa posiada swojego administratora, który dba o poprawne zamieszczanie danych bibliograficznych, zaprasza i usuwa członków grupy itp. Nad całością gromadzonych danych we wszyskich grupach sekcji czuwa dr inż. Aleksandra Radziejowska z Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie. Zarządza ona równiez grupą "Proces inwestycyjny i eksploatacja obiektów budowlanych". Grupę "Planowanie, ryzyko i ekonomika obiektów inżynierskich" administruje dr inż. Jolanta Harasymiuk z Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, a grupą "Technologia, materiały i maszyny budowlane" opiekuje się dr inż. Jacek Zygmunt z Politechniki Rzeszowskiej. Kto jest administratorem danej grupy można również odczytać po znalezieniu grupy w polu "Group admins".

∗   Kto może zostać członkiem grup administrowanych w ramach pracy Sekcji IPB?
Grupy zostały utworzone ze statusem "Invite-Only" co oznacza, że aby zostać członkiem grupy trzeba dostać mailem odpowiednie zaproszenie, a liczba członków takiej grupy nie może być większa niż 25 osób. Ustalono, że do końca 2018 roku pierwszeństwo w dołączaniu się do grup mają członkowie sekcji, a po tym terminie sympatycy Sekcji, aż do wyczerpania limitu miejsc (decyduje kolejność zgłoszeń). Za sympatyka Sekcji uważamy osobę, która przynajmniej dwa razy prezentowała referat na konferencji krynickiej i/lub na cyklicznej konferencji Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych. Ze względu na limity liczby członków każdy może należeć wyłącznie do jednej grupy (nie dotyczy administratorów).

∗   Jak uzyskać zaproszenie do grupy Sekcji IPB?
Podstawowym warunkiem jest utworzenie własnego konta na platformie Mendeley. Następnie należy dostać zaproszenie od administratora lub członka grupy w postaci maila na adres, który był użyty przy tworzeniu konta danego użytkownika. Prośbę o wysłanie takiego zaproszenia należy skierować do uprawnionej osoby, podając adres mailowy, na który należy wysłać zaproszenie. Jeżeli podany adres nie będzie zgodny z adresem użytym do tworzenia konta zaproszenie nie dotrze.

∗   Kto może umieszczać dane bibliograficzne w grupach Sekcji?
Każdy członek i sympatyk Sekcji, niezależnie czy jest, czy nie jest członkiem danej grupy.

∗   Jak zamieścić dane bibliograficzne w grupie, jeżeli nie jestem jej członkiem?
Członek danej grupy może umieszczać dane samodzielnie (patrz instrukcje niżej). Osoby, które nie są członkiem grupy, a chcą zamieścić opisy bibliograficzne, mogą to zrobić zgodnie z podaną instrukcją

∗   Czy jest ograniczenie w ilości opisów bibliograficznych umieszczanych w grupach Sekcji?
Każdy członek i sympatyk Sekcji decyduje sam czy, ile i które dane bibliograficzne umieszcza w poszczególnych grupach. Liczymy na odpowiedzialność Autorów. Portal dodaje przy każdym wpisie informację kto, co i kiedy opublikował.

∗   Czy w grupach Sekcji dostępne są pełne teksty opisywanych artykułów?
Nie. Ze względu na ograniczenie dostępnej pamięci w grupach zamieszczane są wyłącznie opisy bibliograficzne. Jednak wiele pełnych tekstów (zwłaszcza, gdy artykuł został wcześniej umieszczony w znanej bazie np. Scopus, Web of Science, DOAJ itp.) można znaleźć w ogólnej bazie Mendeley.

Poniżej podajemy kilka przydatnych linków do instalacji i nauki opisywanego powyzej oprogramowania:

Pobranie wersji deskopowej Medeley

Instrukcja instalacji programów opracowana przez dr inż. Aleksandrę Radziejowską

Instrukcja pracy z menedżerem opracowana przez dr inż. Aleksandrę Radziejowską

Kilka krótkich i bardzo przydatnych filmików instruktażowych

Jak doinstalować nowy styl formatowania bibliografii w Wordzie

Helpa tematycznado góry     powrót do głównej strony