SKŁAD SEKCJI

liniapowrót do głównej strony


Skład Sekcji

INŻYNIERII PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH

w Komitecie Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN w kadencji

2020-2023PREZYDIUM SEKCJI
Prof. dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina   Przewodnicząca  
- Politechnika Krakowska

Prof. dr hab. inż. Anna Sobotka  Wiceprzewodnicząca  
- Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków


CZŁONKOWIE KILiW PAN
Mgr inż. Dariusz Blocher - Prezes Budimex S.A.
Prof. dr hab. inż. Oleg Kaplinski - Politechnika Poznańska
Prof. dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina - Politechnika Krakowska
Prof. dr hab. inż. Anna Sobotka - AGH w Krakowie
Mgr inż. Ryszard Trykosko - Wiceprezes NDI S.A.
Mgr inż. Michał Wrzosek - Prezes PERI Polska Sp. z oo
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENI KILiW PAN
Prof. dr hab. inż. Edmundas Zavadskas - Vilnius Gediminas Technical University, Litwa
CZŁONKOWIE SEKCJI IPB SPOZA KILiW PAN
Prof. dr hab. inż. Zdzisław Hejducki - Politechnika Wrocławska
Prof. dr hab. inż. Bożena Hoła - Politechnik Wrocławska
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Kasprowicz - Wojskowa Akademia Techniczna
Prof. dr hab. inż. Dariusz Skorupka - AWL we Wrocławiu
CZŁONKOWIE GRUPY PROBLEMOWEJ SEKCJI IPB KILIW PAN
dr inż. Krystyna Araszkiewicz - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
dr hab. inż. Jadwiga Bizon-Górecka, prof. BSW - Bydgoska Szkoła Wyższa
prof. dr hab. inż. Jacek Gołaszewski - Politechnika Śląska
dr inż. Beata Grzyl, prof. PG - Politechnika Gdańska
dr hab. inż. Nabi Ibadov, prof. PW - Politechnika Warszawska
dr hab. inż. Piotr Jaśkowski, prof. Pl - Politechnika Lubelska
dr hab. Edwin Koźniewski, prof. PB - Politechnika Białostocka
dr hab. inż. Janusz Kulejewski - Politechnika Warszawska
dr hab. inż. Agnieszka Leśniak, prof. PK - Politechnika Krakowska
dr hab. inż. Roman Marcinkowski, prof. PW - Politechnika Warszawska Filia w Płocku
dr inż. Paweł Nowak - Politechnika Warszawska
dr hab. inż. Beata Nowogońska, prof. UZ - Uniwersytet Zielonogórski
dr hab. inż. Jerzy Pasławski, prof. PP - Politechnika Poznańska
prof. dr hab. inż. Edyta Plebankiewicz - Politechnika Krakowska
dr hab. inż. Mieczysław Połoński, prof. SGGW - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr hab. inż. Rak Adam, prof. PO - Politechnika Opolska
dr hab. inż. Magdalena Rogalska, prof. PL - Politechnika Lubelska
dr hab. inż. Elżbieta Szafranko - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. inż. Jacek Szer, prof. PŁ - Politechnika Łódzka
dr inż. Jacek Zygmunt - Politechnika Rzeszowska
PROFESOROWIE ZAGRANICZNI WSPÓŁPRACUJĄCY Z SEKCJĄ IPB
Prof. Ing. Peter Mésároš, PhD., Rektor - Technical University of Kosice (Słowacja)
Prof. Ing. Mária Kozlovská, CSc. - Technical University of Kosice (Słowacja)
Prof. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. - Brno Technical University (Czechy)
Assoc. prof. doc. Ing. Tomáš Hanák, Ph.D. - Brno University of Technology (Czechy)Skład Sekcji

INŻYNIERII PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH

w Komitecie Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN w kadencji

2016-2020


PREZYDIUM SEKCJI
Prof. dr hab. inż. Anna Sobotka   PRZEWODNICZĄCA  
- Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Dr hab. inż. prof. PW Roman Marcinkowski  Wiceprzewodniczący  
- Politechnika Warszawska, filia w Płocku

Dr hab. inż. prof. SGGW Mieczysław Połoński  Wiceprzewodniczący  
- SGGW Warszawa

Dr hab. inż. prof. PK Elżbieta Radziszewska-Zielina  Sekretarz  
- Politechnika Krakowska


CZŁONKOWIE KILiW PAN
Prof. dr hab. inż. Oleg Kaplinski - Politechnika Poznańska
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Kasprowicz - Wojskowa Akademia Techniczna
Prof. dr hab. inż. Anna Sobotka - Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Dr hab. inż. Ewa Błazik - Borowa - Politechnika Lubelska
Mgr inż. Dariusz Blocher - Budimex S.A.
Mgr inż. Ryszard Trykosko - ZG PZITB.
Mgr inż. Michał Wrzosek - PERI S.A.
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENI KILiW PAN
Prof. dr hab. inż. Zavadskas Edmundas - Vilnius Gediminas Technical University, Litwa
CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI
LISTA HONOROWA (ZAPRASZANYCH) SENIORÓW


linia

Skład Sekcji

INŻYNIERII PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH

w Komitecie Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN w kadencji

2012-2015

CZŁONKOWIE KILiW PAN
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Kasprowicz - Przewodniczący Sekcji IPB, Wojskowa Akademia Techniczna

Prof. dr hab. inż. Oleg Kaplinski - Wiceprzewodniczący Sekcji IPB, Politechnika Poznańska

Mgr inż. Wiktor Piwkowski - Członek Sekcji IPB, PZITB, PERI

Prof. dr hab. inż. Janusz Szwabowski - Członek Sekcji IPB, Politechnika Śląska
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENI KILiW PAN
Prof. dr hab. inż. Zavadskas Edmundas - Vilnius Gediminas Technical University, Litwa
SEKRETARZ SEKCJI IPB PAN
Dr inż. Paweł Nowak - Politechnika Warszawska
CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI
CZŁONKOWIE HONOROWI
SYMPATYCYdo góry     powrót do głównej strony