SPRAWOZDANIA Z POSIEDZEŃ SEKCJI

liniapowrót do głównej strony

Przypominamy, że zebrania Sekcji są otwarte. Zapraszamy na posiedzenia Sekcji wszystkich zainteresowanych problematyką poruszaną na naszych spotkaniach.

Sesja
Posiedzenie z pierwszego poszerzonego składu SIPB KILW PAN, online 22.02.2021


Sprawozdanie z posiedzenia 5.04.2024 w Krakowie

Sprawozdanie z posiedzenia 22.01.2024 w Warszawie

Sprawozdanie z posiedzenia 11.10.2023 w Warszawie

Sprawozdanie z posiedzenia 7.07.2023 online

Sprawozdanie z posiedzenia 17.03.2023 w Warszawie

Sprawozdanie z posiedzenia 10.11.2022 w Chiechanowie

Sprawozdanie z posiedzenia 28.09.2022 w Kołobrzegu

Sprawozdanie z posiedzenia 6.06.2022 w Łodzi

Sprawozdanie z posiedzenia 22.04.2022 online

Sprawozdanie z posiedzenia 17.01.2022 online

Sprawozdanie z posiedzenia 19.10.2021 w Białymstoku

Sprawozdanie z posiedzenia 22.09.2021 w Gdańsku

Sprawozdanie z posiedzenia 21.06.2021 online

Sprawozdanie z posiedzenia 22.02.2021 online

Sprawozdanie z posiedzenia 14.12.2020 online

Sprawozdanie z posiedzenia 15.11.2019 w Warszawie

Sprawozdanie z posiedzenia 9.07.2019 w Warszawie

Sprawozdanie z posiedzenia 10.06.2019 w Krakowie

Sprawozdanie z posiedzenia 23.10.2018 w Olsztynie

Sprawozdanie z posiedzenia 28.06.2018 we Wrocławiu

Sprawozdanie z posiedzenia 16.04.2018 w Warszawie

Sprawozdanie z posiedzenia 15.12.2017 w Krakowie

Sprawozdanie z posiedzenia 9.06.2017 w Niepołomicach

Sprawozdanie z posiedzenia 3.04.2017 w Warszawie

Sprawozdanie z posiedzenia 20.01.2017 w Gdańsku

Sprawozdanie z posiedzenia 14.10.2016 w Krakowie

Sprawozdanie z posiedzenia 23.06.2016 we Wrocławiu

Sprawozdanie z inaauguracyjnego kadencję 2016 - 2020
posiedzenia Sekcji IPB 11.04.2016 w Warszawie

Informacja o pracy Sekcji IPB w latach 2012-2015

Sprawozdanie z posiedzenia 16.10.2015 w Warszawie

Sprawozdanie z posiedzenia 18.05.2015 w Warszawie

Sprawozdanie z posiedzenia 08.12.2014 w Warszawie

Sprawozdanie z posiedzenia 27.06.2014 w Krakowie

Sprawozdanie z posiedzenia 07.04.2014 w Warszawie

Sprawozdanie z posiedzenia 18.10.2013 w Gdańsku

Sprawozdanie z posiedzenia 25.03.2013 w Warszawie

Sprawozdanie z posiedzenia 25.02.2013 w Warszawie

Sprawozdanie z posiedzenia 03.12.2012 w Warszawie

Sprawozdanie z posiedzenia 28.09.2012 w Łagowie Lubuskim

do góry     powrót do głównej strony