WYBRANE PUBLIKACJE CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW SEKCJI DO ROKU 2017

liniapowrót do głównej strony

Zgodnie z ustaleniami przyjętymi za zebraniu Sekcji 28.06.2018 we Wrocławiu informacje o publikacjach członków i sympatyków Sekcji od 2018 roku zostają przeniesione na platformę Mendeley.

linia
PUBLIKACJE DO ROKU 2017 WŁĄCZNIE

Poniżej prezentujemy wybrane dane bibliograficzne (w formacie APA) i publikacje członków i sympatyków Sekcji dotyczące szeroko rozumianej inżynierii przedsięwzięć budowlanych. Mamy nadzieję, że opublikowane dane przyczynią się do dalszej integracji naszego środowiska, podejmowania wspólnych badań i szerszej znajomości wyników naszych prac.


ROK 2017

 • Czarnecki, L., Deja J., Furtak, K., Halicka, A., Kapliński, O., Kaszyńska, M., Kruk, M., Kuczyński, K., Szczechowiak, E., Śliwiński, J. (2017). Idee kształtujące innowacyjne wyzwania techniki budowlanej. Kierunki rozwoju. [Ideas shaping innovation challenges of construction technology. Development trends]. Materiały Budowlane, 7(539) 34-39. DOI: 10.15199/33.2017.07.10
 • Czarnecki, L., Deja J., Furtak, K., Halicka, A., Kapliński, O., Kaszyńska, M., Kruk, M., Kuczyński, K., Szczechowiak, E., Śliwiński, J. (2017). Idee kształtujące innowacyjne wyzwania techniki budowlanej. W poszukiwaniu paradygmatu rozwoju budownictwa [Ideas shaping innovation challenges of construction technology in searching of construction development paradigm]. Materiały Budowlane, 7(539) 28-33. DOI: 10.15199/33.2017.07.09
 • Kapliński, O. (2017). Wielowymiarowość problematyki inżynierii przedsięwzięć budowlanych [Multi-dimensional character of engineering problems in construction industry projects]. In: L. Czarnecki (Ed.) Innowacyjne wyzwania techniki budowlanej [Innovative challenges of building technology], Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, 601-619.
 • Kapliński, O. (2017). Innowacje i trendy w budownictwie amerykańskim. Materiały Budowlane, 535 (3), 74-76, DOI: 10.15199/33.2017.03.22.
 • Połoński, M. (2017). Wpływ założeń dotyczących szacowania czasu robót budowlanych na wielkość bufora czasu. Materiały Budowlane, 8/2017, s. 123-126, DOI: 10.15199/33.2017.08.38.
 • Połoński, M. & Kowalski, J. (2017). The identification of hazards concerning the character of construction works on railway sites in Poland. Czasopismo Techniczne, Vol. 5, 47-55. doi:10.4467/2353737XCT.17.068.6425.
 • Połoński, M. & Zawadewicz, K. (2017). Analiza skutków wdrożenia specustawy jako procedury przygotowania inwestycji drogowych w Polsce. Acta Scientiarum Polonorum. Architectura, 16(1), 25-34. doi:10.22630/ASPA.2017.16.1.03.

ROK 2016

 • Błazik-Borowa, E., Czarnocki, K., Hoła, B., Szer, J. (2016). Projekt badawczy "Model oceny ryzyka wystąpienia katastrof budowlanych, wypadków i zdarzeń niebezpiecznych na stanowiskach pracy z wykorzystaniem rusztowań budowlanych", Rusztowania, 1(40), 18-20.
 • Błazik-Borowa, E. (2016). Projektowanie deskowań. Builder, 10, 118-122.
 • Błazik-Borowa, E. (2016). Rusztowania budowlane - możliwości i zagrożenia. Wiadomości Projektanta Budownictwa 5, 18-21.
 • Błazik-Borowa, E., Szer,J. (2016). Podstawowe elementy modelu oceny ryzyka wystąpienia zdarzeń niebezpiecznych na rusztowaniach, Przegląd budowlany, 10, 24-29.
 • Bonenberg, W., Kapliński, O. (2016). Postawa architekta wobec zrównoważonego rozwoju. W: Architektura wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju, tom 2, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 1-20.
 • Dziadosz, A., Kapliński, O., Tomczyk, A., Rejment, M. (2016). Analiza i ocena ryzyka finansowego w przedsięwzięciach budowlanych. Materiały Budowlane, 528(8), 112-113, DOI: 10.15199/33.2016.08.34.
 • Hoła, B., Sawicki, M., Szóstak, M., Błazik-Borowa, E., Czarnocki, K. Szer, J. (2016). Badania rusztowań na placu budowy, Builder, 12, 80-83.
 • Kapliński, O., Košeleva, N., Ropaite, G. (2016). Big Data in civil engineering: a state-of-the-art survey, Engineering Structures and Technologies, 8(4), 165-175, DOI: 10.3846/2029882X.2016.1257373
 • Kietliński, W. (2016). Wybrane aspekty zarzadzania procesem inwestycyjnym w budownictwie. Przeglad budowlany, 2, 46-49.
 • Krawczyńska-Piechna, A. (2016). An Analysis of the Decisive Criteria in Formwork Selection Problem. Archives of Civil Engineering, 62(1), 185-196. doi:10.1515/ace-2015-0060
 • Lendo-Siwicka, M., Połoński, M., Pawluk, K. (2016). Identification of the interference in the investment process during the realization of a shopping centre - a case study. Archives of Civil Engineering, Volume LXII, Issue 1, 159-172. doi:10.1515/ace-2015-0058
 • Marcinkowski, R. (2016). Harmonogramowanie robót w budownictwie. Systematyka procesu. Część I. Builder, 223 (2), 44-46.
 • Marcinkowski, R. (2016). Harmonogramowanie robót w budownictwie. Systematyka procesu. Część II. Builder, 224 (3), 56-58.
 • Nakhaei, J., Lale Arefi, S., Bitarafan, M., Kapliński, O. (2016). Model for rapid assessment of vulnerability of office buildings to blast using SWARA and SMART methods (A case study of Swiss Re Tower). Journal of Civil Engineering and Management, 22(6), 831-843.
 • Pacewicz, K., Sobotka, A. (2016). Analiza koncepcji budowania obiektów z wykorzystaniem technologii druku 3D. In: A. Krawczyńska-Piechna (Ed.) Aktualne problemy naukowo-techniczne budownictwa : IV Forum budowlane - Płock 2016 (pp. 131-139). Warszawa, Politechnika Warszawska.
 • Pieńko, M., Robak, A., Błazik-Borowa, E. (2016). Rusztowania budowlane - przepisy a praktyka. Budownictwo i Architektura, 15(2), 5-12.
 • Plebankiewicz, E., Kubek, D. (2016). Multicriteria Selection of the Building Material Supplier Using AHP and Fuzzy AHP. Journal of Construction Engineering and Management (ASCE), 142 (1), CO.1943-7862.0001033, 04015057.
 • Rybka, I., Bondar-Nowakowska, E. Połoński, M. (2016). Causes and effects of adverse events during water supply and sewerage system constructions. Archives of Civil Engineering, Volume LXII, Issue 1, 173-184. doi:10.1515/ace-2015-0059
 • Rybka, I., Bondar-Nowakowska E., Połoński, M. (2016). The cost risk in water and sewerage systems construction projects. Procedia Engineering 161, 163-167, DOI: 10.1016/j.proeng.2016.08.517
 • Sagan, J., Sobotka, A. (2016). Jak gospodarować odpadami na budowie? Builder, 20(10), 84-86.
 • Skorupka, D., Kowacka, M. (2016). Identification of risk factors of development and operation of roads in the light of surveying work. Archives of Civil Engineering, Vol. 62(2), 183-190. doi: https://doi.org/10.1515/ace-2015-0073
 • Sobotka, A., Sagan, J. (2016). Cost-saving environmental activities on construction site - cost efficiency of waste management: case study. Procedia Engineering, 161, 388-393.
 • Sobotka, A., Pacewicz, K. (2016). Building site organization with 3D technology in use. Procedia Engineering, 161, 407-413.
 • Sobotka, A., Sagan, J. (2016). Analiza fazy przygotowawczej rozbiórki obiektu budowlanego. Budownictwo i Architektura, 15(2), 29-35.
 • Sobotka, A., Sagan, J., Sikora, A. (2016). Logistyka odzysku w remontach obiektów budowlanych. Materiały Budowlane, 6, 134-136.
 • Sobotka, A., Sagan, J. (2016). Kierunki rozwoju technologii recyklingu betonu. In: A. Krawczyńska-Piechna (Ed.) Aktualne problemy naukowo-techniczne budownictwa: IV Forum budowlane - Płock 2016. Politechnika Warszawska, Warszawa, 193-200.
 • Szelka, J., Wrona, Z. (2016). Informatyczne wspomaganie procesów informacyjno-decyzyjnych w budownictwie komunikacyjnym. Studia z zakresu inzynierii. KILiW PAN (Zeszyt 89), Warszawa.
 • Ubarte, I., Kapliński, O. (2016). Review of the sustainable built environment in 1998-2015. Engineering Structures and Technologies, 8(2), 41-51.

ROK 2015

 • Bucoń, R., Sobotka, A. (2015). Decision-making model for choosing residential building repair variants. Journal of Civil Engineering and Management,, 21(7), 893-901.
 • Dziadosz, A., Kapliński, O., Rejment, M. (2015). Łączne koszty budynku w cyklu życia inwestycji budowlanej. W: A. Podhorecki (red.) Wybrane problemy budownictwa. Wyd. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 127-134.
 • Dziadosz, A., Tomczyk, A., Kapliński, O. (2015). Financial risk estimation in construction contracts. Procedia Engineering, 122, 120-128.
 • Gladysz, B., Kuchta, D., Skorupka, D., Duchaczek, A. (2015). Fuzzy Analysis of Project Duration in Situations of Risk. In: Simos, T.E.; Tsitouras, C. (Eds.). Proceedings of the International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM-2014), Rhodes, GREECE, September 22-28, AIP Conference Proceedings, Vol. 1648 (1), Article No. UNSP 600003. doi: http://dx.doi.org/10.1063/1.4912835
 • Gładysz, B., Skorupka, D., Kuchta, D. and Duchaczek, A. (2015). Project Risk time Management - A Proposed Model and a Case Study in the Construction Industry. Procedia Computer Science, 64, 24-31. https://doi.org/10.1016/j.procs.2015.08.459.
 • Hanak T., Korytarova J., Kozik R. Radziszewska-Zielina E.(2015). Exploration of contractor evaluation process in the management of public works contract. In: D. Skorupka and M. Fliger (Eds.) Project management as spectrum of scientific problems in engineering and management, WSOWL, Wrocław, 55-65
 • Jaśkowski, P., Czarnigowska, A., Tokarski, Z., Sobotka, A. (2015) Simulation for selecting road works equipment. Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, 10(3), 216-223.
 • Kapliński, O. (2015). An important contribution to the discussion on research methods and techniques in designing. Engineering Structures and Technologies, 7(1), 50-53.
 • Kapliński, O. (2015). Drzewa decyzyjne i użyteczność decyzji. W: T. Kasprowicz (red.) Inżynieria przedsięwzięć budowlanych. Rekomendowane metody i techniki. KILiW PAN, Warszawa, 229-244.
 • Kaplinski, O., Paslawski, J., Zavadskas, E.K., Gajzler. M. (red.) (2015). Innovative solutions in Construction Engineering and Management. Flexible Approach, Procedia Engineering, 122, 1-320.
 • Kapliński, O., Tamosaitiene, J. (2015). Analysis of normalization methods influencing results: A review to honour Professor Friedel Peldschus on the occasion of his 75th birthday. Procedia Engineering, 122, 2-10.
 • Kietliński, W. i Gradkowski, K. (2015). Proces inwestycyjny w budownictwie. Wydanie II poprawione. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 • Kietliński, W. (2015). Budownictwo ekologiczne i energooszczędne budownictwem przyszłości. Przeglad budowlany, 2, 36-41.
 • Kosecki, A. (2015). Kontraktowanie realizacji przedsięzięć budowlanych. Kraków: Wydawnictwo AGH.
 • Kozik, R., Leśniak, A., Plebankiewicz, E. (2015). Construction contracts as a key issue of the investment process. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, Nr 3 (782),88-98.
 • Korytarova J.,Hanak T., Kozik R., Radziszewska-Zielina E.(2015). Exploring the contractors' qualification process in public works contracts. Creative Construction Conference 2015 (CCC2015), Procedia Engineering, Vol. 123, 276-283.
 • Krawczyńska-Piechna, A. (2015). Application of TOPSIS Method in Formwork Selection Problem. Applied Mechanics and Materials, 797, 101-107. doi:10.4028/www.scientific.net/AMM.797.101
 • Leśniak, A., Plebankiewicz, E. (2015). Modeling of the decision-making process concerning participation in the construction bidding. Journal of Management in Engineering (ASCE), 31(2), s. 04014032-1 ? 04014032- doi: 10.1061ME.1943-5479.0000237
 • Marcinkowski, R., & Banach, M. (2015). Harmonogramowanie robót budowlanych na podstawie danych kosztorysowych. Przegląd Budowlany, 10, 24-30.
 • Marcinkowski, R., & Banach, M. (2015). Optimization of the Location of a Car Crane for Performing the Installation of The Structure. Archives of Civil Engineering, 61(4), 187-198. doi:10.1515/ace-2015-0044
 • Marcinkowski, R., & Sekunda, R. (2015). Bilansowanie hierarchicznej struktury zasobów w planowaniu przedsięwzięć inżynieryjno-budowlanych. Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, 64(3), 113-130. doi:10.5604/12345865.1168728
 • Marcinkowski, R. (2015). Optymalizowanie decyzji w planowaniu produkcji budowlanej na podstawie pracochłonności prac. In: T. Kasprowicz (Ed.), Inżynieria przedsięwzięć budowlanych. Rekomendowane metody i techniki (pp. 126-140). Warszawa: Polska Akademia Nauk, Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej, Sekcja Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych.
 • Marcinkowski, R., & Banach, M. (2015). Modelowanie potrzeb i wykorzystania konstrukcji pomocniczych w planowaniu budowy. In J. Sobczak-Piąstka (Ed.), Wybrane problemy budownictwa (pp. 135-142). Bydgoszcz: Wyd. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego.
 • Pająk, M., Sobotka, A. (2015). Metoda określania pracochłonności i materiałochłonności pali wierconych. In: T. Kasprowicz (Ed.) Inżynieria przedsięwzięć budowlanych: rekomendowane metody i techniki. KILiW PAN. Seria Inżynieria (pp. 173-191), Warszawa, PAN.
 • Plebankiewicz, E., Juszczyk, M., Malara J. (2015). Estimation of task completion times with the use of the PERT method on the example of a real construction project. Archives of Civil Engineering, Vol. 61, Iss. 3, s. 51-62 doi: 10.1515/ace-2015-0024.
 • Połoński, M. (2015). Application of the work breakdown structure in determining cost buffers in construction schedules. Archives of Civil Engineering, Volume LXI, Issue 1, 147-161. doi:10.1515/ace-2015-0010
 • Radziszewska-Zielina E.(2015). Construction Process Control Based on the Operator-Machine-Environment System Model. Recent Advances in Civil Engineering: construction management, 480, 115-128.
 • Radziszewska-Zielina E.(2015). Metoda diagnozowania i sterowania relacjami partnerskimi przedsiębiorstwa budowlanego. In: T. Kasprowicz (Ed.) Inżynieria przedsięwzięć budowlanych. Rekomendowane metody i techniki, KILiW PAN. Seria Inżynieria. No. 91, Warszawa, 49-80.
 • Radziszewska-Zielina E.(2015). Zastosowanie metody BIPOLAR do rozwiązania problemu wyboru przedsiębiorstwa budowlanego ze względu na współpracę partnerską. In: Wybrane problemy budownictwa, Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 151-158.
 • Radziszewska-Zielina E., Gleń M.(2015). The application of the Electre I method for the selection of the floor solution variant. In: M. Al Ali, P. Platko (Eds.)Advances and Trends in Engineering Sciences and TechnologiesProceedings of the International Conference on Engineering Sciences and Technologies, 27-29 May 2015, Tatranská Štrba, High Tatras Mountains - Slovak Republic, CRC Press, Taylor & Francis Group, 359-365.
 • Radziszewska-Zielina E., Śladowski G.(2015). Fuzzy inference system assisting the choice a variant of adaptation of historical building. International Journal of Contemporary Management, 14(4), 127-144.
 • Radziszewska-Zielina E., Szewczyk B. (2015). Partnering relations in construction projects. Recent Advances in Civil Engineering: construction management No. 480, 129-143
 • Radziszewska-Zielina E., Szewczyk B. (2015). Controlling partnering relations in construction operations using fuzzy reasoning. Archives of Civil Engineering , 3(LXI), 89-104
 • Rybka, I., Bondar-Nowakowska, E. & Połoński, M. (2015). Management of Alterations to Project Documentation - a Case Study of Water Supply and Sewerage Works. International Journal of Contemporary Management, Number 14(3), 41-57. doi:10.4467/24498939IJCM.15.003.4305
 • Sobotka, A., Radziejowska, A., Czaja, J. (2015). Tasks and problems in the buildings demolition works: a case study. Archives of Civil Engineering, 61(4), 3-18.
 • Sobotka, A., Sagan, J. (2015). Intercultural management on construction site. In: D. Skorupka, and M. Flieger (Eds.) Scientific problems in project management, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, Wrocław, 41-51.
 • Sobotka, A., Radziejowska, A., (2015). Budowa Cricoteki : wyzwania realizacyjne, Cz. 2, Builder, 19(3), 80-83.
 • Sobotka, A., Radziejowska, A., (2015). Budowa Cricoteki : projekt, Cz. 1, Builder, 19(2), 70-74.
 • Sobotka, A., Czaja, J. (2015). Analysis of the factors stimulating and conditioning application of reverse logistics in construction. Procedia Engineering, 122, 11-18.
 • Sobotka, A., Wrońska, K. (2015). 3D w budownictwie, Cz. 2, Builder, 11, 26-29.
 • Sobotka, A., Wrońska, K. (2015). 3D w budownictwie, Cz. 1, Builder, 10, 26-29.
 • Wieczorek D., Radziszewska-Zielina E. (2015). Problemy projektowe i organizacyjne na przykładzie konstrukcji dachu z drewna klejonego warstwowo. Materiały Budowlane, 3(511), 55-58
 • Zavadskas, E. K., Antuchevičiene, J., Kapliński, O. (2015). Multi-criteria decision making in civil engineering, Part 1 - A state-of-the-art survey, Engineering Structures and Technologies, 7(3), 103-113.
 • Zavadskas, E. K.., Antuchevičiene, J., Kapliński, O. (2015). Multi-criteria decision making in civil engineering, Part 2 - Applications, Engineering Structures and Technologies, 7(4), 151-167.
 • Ziółkowska, A. & Połoński, M. (2015). Application of the EVM method and its extensions in the implementation of construction objects. Engineering Structures and Technologies, Volume 7, Issue 4, 189-196. doi:10.3846/2029882X.2016.1152168
ROK 2014

 • Bauman, T., Dziadosz, A., Kapliński, O., Rejment, M. (2014). Range of application and limitations of the Earned Value Methods in construction project estimation. Czasopismo Techniczne, 2-B (6), 65-72.
 • Brych, M. (2014). Zabezpieczenie i umocnienie Wzgórza Zamkowego w Sochaczewie. In K. Kamiński & W. Kubissa (Eds.), Wybrane zagadnienia rewitalizacji obiektów budowlanych (pp. 81-91). Płock: PPH Drukarnia.
 • Dziadosz, A., Kapliński, O., Rejment, M. (2014). Użyteczność i zakres stosowania metody Earned Value Management przy realizacji kontraktów budowlanych. Budownictwo i Architektura, Vol.13(4), 357-364.
 • Jakubowski, G., & Marcinkowski, R. (2014). Estimating the Time of Building Processes with the Use of Probabilistic Models. Czasopismo Techniczne, 2-B(6), Budownictwo, 273-281. doi:10.4467/2353737XCT.14.137.2587
 • Jaśkowski, P., Sobotka, A., Czarnigowska, A. (2014). Decision model for selecting supply sources of road construction aggregates. Inzinerine Ekonomika/ Engineering Economics, 25(1), 18-19.
 • Kapliński, O., Peldschus, F., Tamosaitiene, J. (2014). Professor Edmundas Kazimieras Zavadskas: his academic research, school of thought, and most eminent results of his work. Archives of Civil Engineering, LX, 2, 587-592.
 • Kapliński, O., Peldschus, F., Tupenaite, L. (2014). Development of MCDM Methods - in Honour of Professor Edmundas Kazimieras Zavadskas on the Occasion of His 70th Birthday. International Journal of Computers Communications & Control, Vol 9, No 3, 305-312.
 • Krawczyńska-Piechna, A. (2014). A Concept of an Integrated Construction Planning System Involving Location-Based Scheduling Technique. Czasopismo Techniczne, 2-B (6), Budownictwo, 209-216. doi:10.4467/2353737XCT.14.129.2579
 • Koper, A., & Marcinkowski, R. (2014). Ocena i normowanie rozwiązań technologiczno-organizacyjnych procesów budowlanych. Budownictwo i Architektura, 13(4), 365-371.
 • Marcinkowski, R., & Banach, M. (2014). Problem zapewnienia jakości robót remontowych w obiektach zabytkowych. In K. Kamiński & W. Kubissa (Eds.), Wybrane zagadnienia rewitalizacji obiektów budowlanych (pp. 237-248). Płock: PPH Drukarnia.
 • Pająk, M., Sobotka, A., Kacprzak, G. (2014). Slope test load monitoring in purpose asses safety of the crane mounting. Czasopismo Techniczne/Technical Transactions, 1-B/2014, 255-263.
 • Plebankiewicz, E. (2014). Modelling decision-making processes in bidding procedures with the use of the fuzzy sets theory. International Journal of Strategic Property Management, Vol. 18, Iss. 3, s. 307-316. doi: 10.3846/1648715X.2014.943332.
 • Połoński, M. (2014). Budżetowanie przedsięwzięć budowlanych z uwzględnieniem buforów czasu i kosztu. Budownictwo i Architektura, 13(4), 389-398.
 • Radziejowska, A., Sobotka, A. (2014). Rewitalizacja zabudowań elektrowni w dzielnicy Krakowa Podgórze. In: K. Kamiński, and W. Kubissa (Eds.), Wybrane zagadnienia rewitalizacji obiektów budowlanych (pp. 53-65). Płock, PPH Drukarnia.
 • Radziszewska-Zielina E. (2014). A Comparative Analysis of Selected Parameters of Roofing Used in the Polish Construction Industry. Journal of Civil Engineering, Selected scientific Papers, Vol. 9, No.1, 41-50.
 • Radziszewska-Zielina E., Gleń M. (2014). Zrównoważone budownictwo szansą dla budownictwa mieszkaniowego z prefabrykatów, In: A. Sobocińska & M. Pisarski (Eds.) Wybrane zagadnienia z budownictwa ogólnego, Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu, Radom, 195-210.
 • Radziszewska-Zielina E., Gleń M. (2014) Studies of the prefabricated housing construction market in Poland, SSP - Selected Scientific Papers - Journal of Civil Engineering. Vol. 9, No. 2, 13-26.
 • Radziszewska-Zielina E., Hill M. (2014). Technical and Economic Analysis of Certain External Wall Insulation Solutions in Poland, Czasopismo techniczne. Technical Transactions 3-B/2013, 43-53.
 • Radziszewska-Zielina E., Król P. (2014). Improvement of a selected building with the considering parameters of a passive building, International University Textbook. Technical University of Kosice, Kosice, 97- 115
 • Radziszewska-Zielina E., Szewczyk B. (2014). Analisis of methods for assessing partner relationships in construction projects. Czasopismo techniczne. Technical Transactions, 2B(6)/2014, 49-56
 • Radziszewska-Zielina E., Szewczyk B. (2014). Analysis of correlations between the level of partnering relations and their influence on the time, cost, quality and safety of implementation of construction projects, SSP - Selected Scientific Papers - Journal of Civil Engineering. Vol. 9, No. 2, 65-75.
 • Radziszewska-Zielina E., Szewczyk B. (2014). The model of partner relationships' impact on time, cost, quality and safety in construction projects. International Scientific Conference People, Buildings and Environment, 15-17.10.2014, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, conference proceedings Vol.3/2014 http://www.fce.vutbr.cz/ekr/pbe/
 • Radziszewska-Zielina E., Śladowski G. (2014). Evaluation of historic building conversion options in the context of sustainable development. Czasopismo techniczne. Technical Transactions, 1B (5)/2014, 153-164.
 • Radziszewska-Zielina E., Śladowski G. (2014). Analysing decision-making models for the choice of adaptation options for derelict buildings. Świat Nieruchomości. World of Real Estate Journal. 90(4), 45-50.
 • Radziszewska-Zielina E., Wieczorek D. (2014) Engineering, organisational and practical issues related to assembly and repair works on glulam roof constructions. international university text book, Technical University of Kosice, Kosice, 90-96.
 • Radziszewska-Zielina E., Zając P. (2014). Parametry pokryć dachowych stosowanych w budownictwie mieszkaniowym oraz ich ocena przez rynek, In: A. Sobocińska & M. Pisarski (Eds.) Wybrane zagadnienia z budownictwa ogólnego, Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu, Radom, 211-231.
 • Radziszewska-Zielina E. (2014). Zastosowanie metody AHP do wyboru przedsiębiorstwa budowlanego do współpracy partnerskiej, Budownictwo i architektura, Vol. 13(4), 399- 406.
 • Rybka, I., Bondar-Nowakowska, E. & Połoński, M. (2014). The influence of stoppages on productivity during construction of water supply and sewage systems. Czasopismo techniczne, 2-B (6)/2014 Rok 111, 309-315.
 • Sobotka, A., Czaja, J. (2014). Logistyka odzysku w cyklu życia obiektu budowlanego. Logistyka, 6, 14744-14752. (DVD)
 • Sobotka, A., Jaśkowski, P., Czarnigowska, A., Pawluś, D., Wałach, D. (2014). Zarządzanie łańcuchami dostaw w budownictwie: wybrane metody i modele w budownictwie drogowym. Kraków, Wydawnictwa AGH
 • Sobotka, A., Linczowski, K. (2014). Powiązania pomiędzy substytucją w procesach technologicznych a logistyką zaopatrzenia budowy. Logistyka, 6, 9816-9825. (DVD)
 • Sobotka, A., Linczowski, K. (2014). Analysis of logistics for construction site supply with reinforcing steel. Czasopismo Techniczne/Technical Transactions 2-B/2014, 225-232.
 • Sobotka, A., Radziejowska, A., (2014). Badania technologii budowania budynków wielorodzinnych. Acta Scientiarum Polonorum. Architectura. 13(1), 91-106.
 • Sobotka A., Radziszewska-Zielina E., Plebankiewicz E., Zima K., Kowalik M. (2014). Realizacja robót ziemnych w opinii wykonawców budowlanych. Przegląd Naukowy - Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 63(1), 3-13.
 • Szafranko E. (2014). Ways to determine criteria in multi-criteria methods applied to assessment of variants of a planned building investment. Czasopismo Techniczne, 2-B (6), 2014(111), 41-48.
 • Szafranko, E. (2014). Wariantowanie inwestycji drogowych z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska. W: Wybrane zagadnienia inżynierii środowiska w budownictwie (pp. 389-400). Wydawnictwo PZITB o/Opole.
 • Szafranko, E. (2014). Metody analizy wariantów inwestycji drogowych. Drogownictwo, 1, 18-25.
 • Szafranko E, Pawłowicz J. A. (2014). Metodyka określania przydatności różnych terenów do pełnienia funkcji rekreacyjnych na przykładzie lasu miejskiego w Olsztynie. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, II/1, 279-292.
 • Szafranko E.(2014). Barriers to the development of a transportation network in Poland. SCIECONF-2014: Proceedings of the 2nd International Virtual Conference on Advanced Scientific Results, June 9-13, 2014, Zilina, Slovakia.
 • Śladowski G., Radziszewska-Zielina E., Description of technological and organizational problems in construction Works using the example of restoration of the outer courtyard on Wawel Hill, "Czasopismo techniczne. Technical Transactions", 2B(6), 117-125.
 • Śladowski G., Radziszewska-Zielina E.(2014). The issue of restoration of selected buildings on Wawel Royal Castle, Integrated approaches to the design and management of buildings reconstruction. International University Textbook, Technical University of Kosice, Kosice, 78-89.
 • Zielina M., Dąbrowski W., Radziszewska-Zielina E.(2014). Cement Mortar Lining as a Potential Source of Water Contamination. International Journal of Environmental, Geological and Marine Engineering, Vol. 8, No. 10, 658-661.
 • Zielina M., Dąbrowski W., Radziszewska-Zielina E., Głód K. (2014). Wpływ cementowania przewodów wodociągowych na jakość wody do picia. Instal, 12, 65-68.

ROK 2013

 • Belniak, S., Leśniak, A., Plebankiewicz, E., Zima, K. (2013). The influence of the building shape on the costs of its construction. Journal of Financial Management of Property and Construction, 18(1), 90-102. doi: 10.1108/13664381311305096
 • Bucoń, R., Sobotka, A. (2013). Wyznaczanie zakresu remontu budynku mieszkalnego. Budownictwo i Architektura, 12, 15-22.
 • Czarnigowska, A., Sobotka, A. (2013). Time-cost relationship for predicting construction duration. Archives of Civil and Mechanical Engineering , 13(4), 518-526. doi: 10.1016/j.acme.2013.05.004
 • Czarnigowska, A., Sobotka, A. (2013). Zależność czas-koszt w przewidywaniu czasu realizacji budowy. Budownictwo i Architektura, 12(1), 23-30.
 • Dytczak, M. (2013). Generowanie struktur harmonogramu z jednoczesnym rozwiązywaniem zadań poziomu dolnego różnymi metodami, Zeszyty Naukowe WSB we Wrocławiu, 2(34), 115-130.
 • Dytczak, M., Ginda, G. (2013). Is explicit processing of fuzzy direct influence evaluations in DEMATEL indispensable?Expert Systems with Applications 40(12), 5027-5032. doi:10.1016/j.eswa.2013.02.034
 • Dytczak, M., Ginda, G. (2013). Lower-level decision task solution while optimising a construction project schedule, Procedia Engineering 57, 254-263.
 • Dytczak, M., Ginda G. (2013): A feedback-aware valuation of construction project execution time, in: Proceedings of the 12th International symposium on the analytic hierarchy process for multicriteria decision, Kuala Lumpur, Malaysia, 23-36 June 2013, [paper no. 87]
 • Dytczak, M., Ginda, G. (2013) Idea obiektów wzorcowych DAHP w wycenie nieruchomości, Zeszyty Naukowe WSB we Wrocławiu 2(34), s.131-146.
 • Dytczak, M., Ginda, G., Jastrząbek B. (2013). Zastosowanie obiektów wzorcowych we wspomaganiu decyzji w procesie rozwoju systemu logistycznego przedsiębiorstwa budowlanego, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 3, 2149-2156.
 • Dytczak, M., Ginda, G., Szklennik N., Wojtkiewicz T. (2013). Weather influence-aware robust construction project structure, Procedia Engineering, 57, 244-253.
 • Garbaczewska, P., Leśniak, A., Plebankiewicz, E. (2013). Czynniki wpływające na podjęcie decyzji o uczestnictwie w przetargu. Przegląd Budowlany, 4, 50-54.
 • Gradowska, A. & Połoński, M. (2013). Wpływ uwarunkowań środowiskowych na koszty realizacji inwestycji drogowych na przykładzie przebudowy odcinka drogi krajowej S7. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, Vol. 22 (4) nr 62, 472-486.
 • Juszczyk, M., Leśniak, A., Zima, K. (2013). Implementation of MCA Method for Identification of Factors for Conceptual Cost Estimation of Residential Buildings. SSP - Journal Of Civil Engineering, 8(1), 25-34. doi: 10.2478/sspjce-2013-0003
 • Kapliński, O. (2013). Overview of the history of trans-border co-operation in construction management and application of operational research between Lithuania, Germany and Poland. A subjective outlook. The 14th German-Lithuanian-Polish colloquium Innovative Solutions in Construction Technology and Management and Meeting of EURO working group "OR in Sustainable Development and Civil Engineering", Vilnius, Lithuania, 15 May 2013/ The Association of European Opetational Research Societies. Vilnius : Vilnius Gediminas Technical Univ. Press TECHNIKA, 17-31.
 • Kapliński, O. (2013). Risk Management of Construction Works by Means of the Utility Theory: a Case Study. Procedia Engineering, 57, 533-539.
 • Kapliński, O. (2013). The Utility Theory in Maintenance and Repair Strategy. Procedia Engineering. 54, 604-614.
 • Kietliński, W. i Gradkowski, K. (2013). Błędy w ocenie podłoża gruntowego przyczyną uszkodzeń obiektów budowlanych. Przeglad budowlany, 9, 32-35.
 • Krawczyńska-Piechna, A. (2013). Zintegrowane planowanie przedsięwzięć budowlanych z zastosowaniem technik LBMS. In A. Dzięgielewski (Ed.), Wybrane problemy naukowo-badawcze budownictwa i inżynierii środowiska (pp. 179-192). Płock: PPH Drukarnia.
 • Leśniak, A., Zima, K. (2013). Design and Build Procurements in the Polish Public Sector. Journal of Public Procurement, 13(3), 315-336.
 • Marcinkowski, R. (2013). Kryteria optymalizacji harmonogramów budowlanych. Inżynieria Morska i Geotechnika, 5, 373-376.
 • Marcinkowski, R., Połoński, M., & Pruszyński, K. (2013). Monitoring i kontrola buforów czasu w metodzie mp-kp. Inżynieria Morska i Geotechnika, 5, 376-381.
 • Marcinkowski, R. (2013). Planowanie organizacji robót budowlanych na podstawie analizy nakładów pracy zasobów czynnych. Budownictwo i Architektura, 12(1), 39-46.
 • Plebankiewicz, E., Leśniak A. (2013). Overhead costs and profit calculation by polish contractors. Technological and Economic Development of Economy, 19 (1), 141-161. doi: 10.3846/20294913.2012.763008
 • Połoński, M. (2013). Harmonogramowanie realizacji przedsięwzięć budowlanych z uwzględnieniem buforów czasu wyznaczonych na podstawie analizy ryzyka. Budownictwo i Architektura, 12(1), 47-52.
 • Połoński, M., Pruszyński, K. (2013). Impact of Baseline Terms on the Course of Critical Paths and Time Buffers in the Modified Goldratt's Method. Archives of Civil Engineering, 59(3), 313-320. doi: 10.2478/ace-2013-0017
 • Radziszewska-Zielina, E., Sobotka, A., Plebankiewicz, E., Zima, K. (2013). Wstępna identyfikacja i ocena parametrów wpływających na wydajność układu operator-maszyna do robót ziemnych. Budownictwo i Architektura, 12(1), 53-60.
 • Radziszewska-Zielina, E., Mirek J. (2013). Problemy zarządzania przedsiębiorstwem budowlanym w praktyce. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, 1(167), 142-149.
 • Radziszewska-Zielina, E., Gleń M. (2013). Szanse i zagrożenia dla budownictwa mieszkaniowego z prefabrykatów. Inżynieria Morska i Geotechnika, 5, 392-396.
 • Sobotka, A., Leńczowski, D. (2013). Modele decyzyjne w logistyce zaopatrzenia budowy drogi w kruszywo. Przegląd Budowlany, 7-8, 71-78.,/li>
 • Sobotka, A., Radziejowska, A. (2013). Projektowanie konstrukcji stalowych w wirtualnej organizacji gospodarczej: studium przypadku. Inżynieria Morska i Geotechnika, 34(5), 396-400.
 • Szafranko, E. (2013). Application of the AHP method to optimization of the choice of roadside tree. In: Proceedings in ARSA-Advanced Research in Scientific Areas, (1).
 • Szafranko, E. (2013). Ocena ekspertów w analizach prowadzonych metodą AHP przy wyborze wariantów inwestycji. Inżynieria Morska i Geotechnika, 5, 400-404.
 • Szafranko, E. (2013). Applicability of linear programming in managing supplies for large construction projects. Journal of International Scientific Publications: Materials, Methods & Technologies, 7(1), 164-177.
 • Szafranko, E. (2013). Application of the analytic hierarchy process (AHP) to evaluation of variants of a planned road investment project. Journal of International Scientific Publications: Materials, Methods & Technologies, 7(1), 152-164.
 • Tamošaitiene, J., Kapliński, O. (2013).Strategic environmental assessment (SEA) of socio-economic systems: a systematic review. Technological and Economic Development of Economy, 19(4): 661-674.
 • Zima, K., Leśniak, A. (2013). Limitations of Cost Estimation Using Building Information Modeling in Poland. Journal of Civil Engineering and Architecture, 7(5), 545-554

ROK 2012

 • Brych, M. (2012). Efektywność modernizacji budynków wznoszonych w technologii wielkopłytowej. In R. Marcinkowski & P. Wiliński (Eds.), Naukowo-techniczne problemy budownictwa (pp. 219-228). Płock: PPH Drukarnia.
 • Bucoń, R., Sobotka, A. (2012). Model decyzyjny wyboru rozwiązań remontowych budynków mieszkalnych. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska, z. 59 no.3 vol. 3, 57-64.
 • Czarnigowska, A., Sobotka, A., Tokarski, Z. (2012). Scheduling material transporation for highway repaving project. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 48, 847-856. doi: 10.1016/j.sbspro.2012.06.1062
 • Dytczak, M., Ginda, G.(2012). Simulation-based identification of the best construction project schedule. In: W. Szcześniak (Ed.),Theoretical Foundations of Engineering. Polish-Ukrainian Transactions, vol.20, Warsaw, September 2012, Warsaw University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Prydneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture, OWPW, Warsaw 2012, 387-394.
 • Dytczak, M., Ginda, G. Wojtkiewicz, T.(2012). Wieloetapowa identyfikacja najlepszych wariantów wykonania przedsięwzięcia budowlanego. In S. Forlicz (Ed.), Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii i zarządzaniu(pp. 83-101), Warszawa: CeDeWu.
 • Dytczak, M., Ginda, G. (2012). Importance assessment for sensibility sources for lightweight structures. In J.B. Obrębski, Przybyło, W. (Eds.), XVIII International Seminar of IASS Polish Chapter. Lightweight Structures in Civil Engineering. Contemporary Problems. WMUT, Warsaw, 7 December 2012, (pp.86-92). Warszawa: MICRO-PUBLISHER C-P Jan B. Obrębski Wydawnictwo Naukowe + SB.
 • Dytczak, M., Ginda, G., Pawlikowski, J., Wojtkiewicz, T.(2012). Reliable identification of lightweight structure failure cause-effect chain components. In: J.B. Obrębski, Przybyło, W. (Eds.), XVIII International Seminar of IASS Polish Chapter. Lightweight Structures in Civil Engineering. Contemporary Problems. WMUT, Warsaw, 7 December 2012, (pp.93-96). Warszawa: MICRO-PUBLISHER C-P Jan B. Obrębski Wydawnictwo Naukowe + SB.
 • Dytczak, M., Ginda, G., Wojtkiewicz, T.(2012). Multicriteria optimization of construction project schedules. ECOR:25th European Conference on Operational Research, 8-11 July 2012, Vilnius, Lithuania, 94.
 • Jaśkowski, P., Sobotka, A. (2012). Using soft precedence relations for reduction of the construction project duration. Technological and Economic Development of Economy, 18(2), 262-279.
 • Juszczyk, M., Leśniak, A. (2012). Przegląd możliwości zastosowania sztucznych sieci neuronowych w zarządzaniu kosztami przedsięwzięć budowlanych. Przegląd Naukowy - Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 55, 55-64.
 • Juszczyk, M., Leśniak, A., Zima, K. (2012). Udzielanie zamówień na roboty dodatkowe w realizacji inwestycji publicznych. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, nr 283, Budownictwo i Inżynieria Środowiska Z.59 (3/12/III).
 • Kapliński, O. (2012). Komentarze do badań własnych: retrospekcja. Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej, 13, 2012, 171-185.
 • Kapliński, O. (2012). The Utility Theory in Maintenance and Repair Strategy. Proceedings of The 2nd International Conference on Rehabilitation and Maintenance in Civil Engineering (ICRMCE - 2), Solo, Indonesia, 08-10 March 2012, 613-622.
 • Kozik, R., Plebankiewicz E. (2012). Błędy w SIWZ a problemy wykonawcy z określeniem ceny ofertowej, Świat Nieruchomości, 3, 4 - 9.
 • Kozik, R., Leśniak, A., Plebankiewicz, E., Zima, K. (2012). Wpływ założeń na wynik kalkulacji szczegółowej robót ziemnych. Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - Archives of Institute of Civil Engineering, 13, 193-200.
 • Kozik, R., Leśniak, A., Plebankiewicz, E., Zima, K. (2012). Dokładność wstępnych oszacowań kosztów stanu zerowego obiektu kubaturowego. Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - Archives of Institute of Civil Engineering, 13, 201-207.
 • Krawczyńska, A., & Koper, A. (2012). Badanie, analiza i ocena niepewności nakładów pracy związanych z wykonaniem robót żelbetowych. In R. Marcinkowski & P. Wiliński (Eds.), Naukowo-techniczne problemy budownictwa (pp. 245-264). Płock: PPH Drukarnia.
 • Leśniak, A. (2012). Przyczyny opóźnień budowy w opiniach wykonawców, Czasopismo Techniczne, 1-B, 2, 57-68.
 • Leśniak, A., Plebankiewicz, E., Zima, K. (2012). Wpływ założeń kalkulacyjnych na wynik oszacowania kosztów robót budowlanych, Czasopismo Techniczne, 3-B, 75-87.
 • Leśniak, A., Plebankiewicz, E., Zima, K. (2012). Design and build procurement system - contractor selection. Archives of Civil Engineering, LVIII(4), 463-476.
 • Leśniak, A., Plebankiewicz, E., Zima, K. (2012). Cost Calculation of Building Structures and Building Works in Polish Conditions. Engineering Management Research, 1(2), 72-81.
 • Leśniak, A., Zima, K. (2012). Realizacja przedsięwzięć budowlanych w systemie zaprojektuj i buduj. Przegląd Budowlany, 7-8, 67-70.
 • Marcinkowski, R. (2012). Optymalizacja składu zespołu do wykonania zbioru procesów budowlanych. Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej, 13, 231-238.
 • Marcinkowski, R., & Pokora, M. (2012). Harmonogramowanie pracy specjalistycznych zespołów roboczych w wieloobiektowych przedsięwzięciach budowlanych. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska, 283-59(3-12-3), 89-96.
 • Marcinkowski, R., Biskupska, D., & Tomaszewska, E. (2012). Wybór zestawów maszyn do montażu elementów prefabrykowanych z zastosowaniem metody analizy hierarchicznej (AHP). Przegląd Budowlany, 1, 63-68.
 • Marcinkowski, R. (2012). Planowanie produkcji budowlanej przez pryzmat nakładów pracy. In R. Marcinkowski & P. Wiliński (Eds.), Naukowo-techniczne problemy budownictwa (pp. 231-244). Płock: PPH Drukarnia.
 • Martinek, W., Tokarski, Z., Chojnacki, K. (2012). Organizacja budowy asfaltowych nawierzchni drogowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Plebankiewicz, E. (2012). A fuzzy sets based contractor prequalification procedure. Automation in Construction, 22 (3), 433-443.
 • Radziszewska-Zielina, E. (2012). Analiza błędów popełnianych przez zamawiających publicznych oraz wykonawców budowlanych. Archives of Institute of Civil Engineering, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 13, 285 - 292.
 • Sobotka, A. (2012). Tradition and modernity of Cricoteka in Cracow - problems with realization In: E. Przesmycka, E. Trocka-Leszczyńska (Eds.) Culture of the city (pp. 255-264), Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
 • Sobotka, A., Jaśkowski, P., Czarnigowska, A. (2012).Optimization of Aggregate Supplies for Road Projects. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 48, 838-846.doi: 10.1016/j.sbspro.2012.06.1061
 • Sobotka A., Pawluś D., Wałach D., Czarnigowska A. (2012). Badanie procesów logistycznych przedsięwzięć drogowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Budownictwo i Inżynieria Środowiska, zeszyt 59 (3/2012/III), s.113-120.
 • Sobotka A., Jaśkowski P., Czarnigowska A., Wałach D. (2012). Model decyzyjny w zaopatrzeniu budowy drogi w kruszywo. Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej, Nr 13, s. 311-317
 • Szafranko, E. (2012). Influence of green areas beside the streets on the urban landscape. Czasopismo Techniczne, 6-A, (19 (109)), 179-189.
 • Szafranko, E. (2012). Zastosowanie analizy hierarchicznej w ocenie wariantów planowanej inwestycji. Archives of Institute of Civil Engineering, 13/2012, 319-333.
 • Zima, K., Plebankiewicz, E. (2012). Wpływ kształtu budynku na koszty jego realizacji. Świat Nieruchomości, 2, 10- 15.
 • Zima, K., Plebankiewicz, E. (2012). Analysis of the building shape erected in Krakow and its impact on construction costs. Organization, Technology & Management in Construction: An International Journal, 4(1), 411-419.doi: 10.5592/otmcj.2012.1.6
 • Zima, K. (2012). Charakterystyka najczęściej stosowanych na świecie systematyk robót budowlanych. Czasopismo Techniczne, 1-B(2), 157-166.

ROK 2011

 • Czarnigowska A., Sobotka A. (2011). Metoda planowania i kontrolowania realizacji przedsięwzięć budowlanych: studium przypadku. Górnictwo i Geoinżynieria, 35(1), s. 37-56.
 • Czarnigowska A., Sobotka A. (2011): Przewidywalność kosztu przedsięwzięć drogowych. Magazyn Autostrady, 10, 60-64.
 • Czarnigowska A., Jaśkowski P., Biruk S. (2011): Project Performance Reporting and Prediction: extensions of Earned Value Management. International Journal of Business and Management Studies, 3(1), 11-20.
 • Dytczak, M., Ginda, G. (2011). Wielopoziomowe struktury skupień w wycenie nieruchomości. In S. Forlicz (Ed.), Zastosowanie metod ilościowych w finansach i ubezpieczeniach,(pp.73-90). Warszawa: CeDeWu.
 • Dytczak, M., Ginda, G. (2011). Nadmiarowy graf technologiczny w budownictwie. In W. Szcześniak (Ed.), Theoretical Foundations of Engineering. Polish-Ukrainian Transactions, vol.19, Warsaw, September 2011, Warsaw University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Prydneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture (pp.365-372). Warszawa: OWPW.
 • Dytczak, M., Ginda, G. (2011). Ocena efektu synergii w działalności przedsiębiorstw budowlanych. In W. Szcześniak (Ed.), Theoretical Foundations of Engineering. Polish-Ukrainian Transactions, vol.19, Warsaw, September 2011, Warsaw University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Prydneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture (pp.373-380). Warszawa: OWPW.
 • Dytczak, M., Ginda, G., Wojtkiewicz, T. (2011). Optymalizacja przebiegu złożonych przedsięwzięć budowlanych. In R. Knosala (Ed.) Komputerowo zintegrowane zarządzanie. (pp.294-305). Opole: PTZP.
 • Dytczak, M., Ginda, G., Wojtkiewicz, T. (2011). Identyfikacja globalnie optymalnego harmonogramu realizacji złożonych inwestycji, Zeszyty Naukowe WSB we Wrocławiu, 20, 137-156.
 • Dytczak, M., Ginda, G., Gotowała, B., Szklennik, N. (2011) Potencjał aplikacyjny metody DEMATEL w budownictwie, Budownictwo i Inżynieria Środowiska, 2, 235-240.
 • Dytczak, M., Ginda, G., Wojtkiewicz, T. (2011). Identyfikacja roli czynników opóźnień realizacji złożonych przedsięwzięć budowlanych, Budownictwo i Inżynieria Środowiska, 2, 481-485.
 • Dytczak, M., Ginda, G., Wojtkiewicz, T. (2011). Analiza związków przyczynowo-skutkowych w awarii konstrukcji przy użyciu metody DEMATEL. Application of DEMATEL for identification of cause-effect relations in the case of failure analysis. T. 2. XXV Konferencja Naukowo-Techniczna Awarie Budowlane 2011: zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje. Szczecin - Międzyzdroje 24-27.05, 2011.(pp. 419-426).Szczecin: Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
 • Kapliński, O., Peldschus, F. (2011). The problems of quantitative evaluation of socio-economic systems' development. Engineering Economics, 22(4), 345-355.
 • Kapliński, O. (2011). Problematyka inżynierii przedsięwzięć budowlanych w świetle ankiety Sekcji KILiW PAN, Civil and Environmental Engineering/ Budownictwo i Inżynieria Środowiska, 2, 511-516.
 • Kapliński, O., Peldschus, F. (2011). Socio-economic systems: a school of Professor Romualdas Ginevičius, Civil and Environmental Engineering/ Budownictwo i Inżynieria Środowiska, 2, 517-520.
 • Kapliński, O., Dziadosz, A., Zioberski, J.L. (2011). An attempt of management process standardisation at the stage of planning and implementation of construction projects, Proc. 57th Annual Scientific Conference: scientific Problems of Civil Engineering, The Faculty of Civil and Environmental Engineering, Rzeszow University of Technology, Rzeszów - Krynica 2011, 18-22 September, 30-31.
 • Kapliński, O., Dziadosz, A., Zioberski, J.L. (2011). Próba standaryzacji procesu zarządzania na etapie planowania i realizacji przedsięwzięć budowlanych. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Budownictwo i Inżynieria Środowiska, z.58, (3/11/I), 79-100.
 • Kapliński, O., (2011). Report of the Section of the Committee for Civil Engineering in the term 2007-2010. Archives of Civil Engineering, LVII, 1, 5-16.
 • Kapliński, O. (2011). O wynikach ankiety Sekcji Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. Inżynieria i Budownictwo, 6, 346-347.
 • Kapliński, O., Tupenaite, L. (2011). Review of the multiple criteria decision making methods, intelligent and biometric systems applied in modern construction economics. Transformations in Business & Economics, 2011, Vol. 10, No 1(22), 166-181.
 • Marcinkowski, R., & Krawczyńska, A. (2011). Koncepcja metody analizy efektywności wykorzystania deskowań systemowych w budowie obiektu żelbetowego. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska, 276(58), 257-264.
 • Marcinkowski, R. (2011). Projektowanie zespołu maszyn zapewniających ciągłość betonowania konstrukcji monolitycznej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska, 2, 583-587.
 • Radziszewska-Zielina, E. (2011). Fuzzy control of the partnering relations of a construction enterprise. Journal of Civil Engineering and Management, 17(1), 5-15.
 • Radziszewska-Zielina, E. (2011). Public Procurement Procedure in construction in Poland and problems with its application. Organization, Technology & Management in Construction: An International Journal, 3(1), 269-275.
 • Radziszewska-Zielina, E. (2011). Assessment methods of partnering relations of Polish, Slovak and Ukrainian construction enterprises with the use of fuzzy logic. Archives of Civil Engineering, 1(LVII), 87-118.
 • Sobotka, A. (2011). Wybrane problemy zarządzania przedsięwzięciem budowlanym - zarządzanie obsługą logistyczną. In: Bezprzewodowe zarządzanie procesem budowlanym (pp. 57-68), Kraków, Wydawnictwa AGH.
 • Sobotka, A., Nowak, P. (2011). Wybrane problemy logistyki zwrotnej na placach budów. Gospodarka Materiałowa & Logistyka, 63(5), 9-13.
 • Sobotka, A., Pająk, M. (2011). Wykorzystanie komputerowych zapisów jakości realizacji pali CFA w projektowaniu robót palowych. Górnictwo i Geoinżynieria, 35(2), 527-534.
 • Szafranko, E. (2011). Przygotowanie inwestycji drogowych a procedury FIDIC w Polsce. Magazyn AUTOSTRADY, 3/2011, 86-89.
 • Szafranko, E. (2011). Partnerstwo publiczno-prywatne a inwestycje drogowe. Magazyn AUTOSTRADY, 5/2011. 82-87.

ROK 2010

 • Anusz, S., Dytczak, Orłowska, B. (2010). Planowanie przestrzenne narzędziem do zarządzania miastem, gminą, regionem. In R. Knosala (Ed.) Komputerowo zintegrowane zarządzanie, t.I, (pp. 15-23) Opole: Oficyna Wydawnicza PTZP.
 • Czarnigowska A. (2010). Struktura podziału prac w planowaniu kosztów budowy. Czasopismo Techniczne. Budownictwo. 1-B/2010, Zeszyt 2 Rok 107, s. 11-22.
 • Czarnigowska A., Sobotka A. (2010). Przewidywalność czasu trwania budowy: publiczne przedsięwzięcia drogowe. Czasopismo Techniczne. Budownictwo. 1-B/2010, Zeszyt 2 Rok 107, s. 23-34.
 • Dytczak, M., Ginda, G., Jastrząbek, B. (2010). Rozmyte programowanie liniowe we wspomaganiu decyzji w budownictwie, gospodarce przestrzennej i komunalnej. In R. Knosala (Ed.) Komputerowo zintegrowane zarządzanie, t.I, (pp. 377-386) Opole: Oficyna Wydawnicza PTZP.
 • Dytczak, M., Ginda, G., Kwiesielewicz, M. (2010) Wybrane narzędzia grupowego wspomagania decyzji w zarządzaniu miastem. In R. Knosala (Ed.) Komputerowo zintegrowane zarządzanie, t.I, (pp. 387-396) Opole: Oficyna Wydawnicza PTZP.
 • Dytczak, M., Ginda, G.(2010). Common input data structure for multiple MADA methods application for objects evaluation in civil engineering. In P. Vaianiunas. Zavadskas E.V. (Eds.), The 10th International Conference "Modern Building Materials, Structures and Techniques", May 19-21, 2010, Lithuania. Selected Papers, vol.I, 399-402).
 • Dytczak, M. (2010). Wybrane metody rozwiązywania wielokryterialnych problemów decyzyjnych w budownictwie, Opole: Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej.
 • Dytczak, M., Ginda, G.(2010). Cause-effect analysis of failure of a sewage treatment plant tank roof structure. In J.-R. Córdoba, Gulpinar N. (Eds.), OR 52 Extended Abstracts, (pp. 58-64). London: Royal Holloway University of London.
 • Juszczyk, M. (2010). Modelowanie kosztów realizacji budynków mieszkalnych z zastosowaniem zespołów sztucznych sieci neuronowych. Czasopismo Techniczne, Budownictwo, 1-B.
 • Kapliński, O. (2010). Postawa wobec ryzyka uczestników konferencji w Ciechocinku. [w] Ryzyko. Zarządzanie ryzykiem. Red. J.Bizon-Górecka, Wyd. TNOiK, Bydgoszcz-Ciechocinek 2010, 178-186.
 • Kapliński, O. (2010). Risk analysis of construction projects: From risk identification to contingency timetable. [w] A. Zingoni (Ed.), Advances and Trends in Structural Engineering, Mechanics and Computation, CRS Press Balkema, Taylor & Francis Group, London 2010. Abstract: 268, paper CD: 1051-1054 (ISBN 978-0-415-58472-2).
 • Kapliński, O. (2010). Review of Trans-Border Co-Operation in Construction Management between Lithuania, Germany and Poland. Evolution of Science and Technology, Vol. 1, No. 2 , 5-18.
 • Kapliński, O., Tamošaitiene, J. (2010). Game theory applications in construction engineering and management. Technological and Economic Development of Economy, Vol. XVI, No. 2, 348-363.
 • Koper, A. (2010). Badanie i normowanie procesów technologicznych w wykonawstwie monolitycznych konstrukcji betonowych. In J. Kubissa (Ed.), Problemy naukowo-badawcze budownictwa (pp. 193-202). Płock: PPH Drukarnia.
 • Krawczyńska, A. (2010). Wybór systemu i planowanie organizacji wykorzystania deskowań systemowych w wykonawstwie konstrukcji betonowych. In J. Kubissa (Ed.), Problemy naukowo-badawcze budownictwa (pp. 203-214). Płock: PPH Drukarnia.
 • Leśniak, A. (2010). Współpraca partnerska z generalnymi wykonawcami w opiniach podwykonawców robót. Przegląd Budowlany, 2, 57-60.
 • Leśniak, A., Plebankiewicz, E. (2010). Kalkulacja narzutów w cenie ofertowej polskich wykonawców budowlanych. Świat Nieruchomości, 74, 59-63.
 • Leśniak, A., Plebankiewicz E. (2010). Opóźnienia w robotach budowlanych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, 3 (157), 332-339.
 • Leśniak, A., Plebankiewicz, E. (2010). Błędy w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, Czasopismo Techniczne, 1-B, 249-257.
 • Marcinkowski, R. (2010). Optymalizacja rozdziału mas ziemnych w budownictwie inżynieryjnym. Czasopismo Techniczne, 1-B(107), budownictwo, 267-276.
 • Plebankiewicz, E. (2010). Komputerowe wspomaganie procedury prekwalifikacji wykonawców robót budowlanych. Czasopismo Techniczne, 1-B, 313-324.
 • Plebankiewicz, E. (2010). Simple prequalification models. Archives of Civil Engineering, LVI, 4, 235-351.
 • Plebankiewicz, E. (2010). Construction contractor prequalification from Polish clients' perspective. Journal of Civil Engineering and Management, 16 (1), 57-64.
 • Radziszewska-Zielina, E. (2010). Analysis of the Impact of the Level of Partnering Relations on the Selected Indexes of Success of Polish Construction Enterprises. Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics, 21(3), 324-335.
 • Radziszewska-Zielina, E. (2010). Analysis of the partnering relations of Polish, Slovak and Ukrainian construction enterprises. Technological and Economic Development of Economy, 16(3), 432-454.
 • Radziszewska-Zielina, E. (2010). Methods for selecting the best partner construction enterprise in terms of partnering relations. Journal of Civil Engineering and Management, 16(4), 510-520.
 • Radziszewska-Zielina, E. (2010). System informatyczny do zarządzania relacjami partnerskimi przedsiębiorstw budowlanych. Czasopismo Techniczne, 4-B/19, 99-111.
 • Radziszewska-Zielina, E., Mesaros F. (2010). Barriers to the development of partnering relations in American as well as Polish, Slovak and Ukrainian construction enterprises - differences and similarities. Economics and Business Management, Journal for economics theory and practice, VUSI, 8(1), 51-58.
 • Radziszewska-Zielina, E., Mesaros F. (2010). Analysis of the importance and effect of transactors in the environment on the operation of construction enterprises in selected countries. Czasopismo Techniczne, 1-B, 355-364.
 • Sobotka, A. (2010). Logistyka przedsiębiorstw i przedsięwzięć budowlanych. Kraków, Wydawnictwa AGH.
 • Sobotka, A., Pająk, M. (2010). Badanie materiałochłonności pali CFA na podstawie komputerowych zapisów jakości realizacji pali. Czasopismo Techniczne, 107(2), 341-403.
 • Szafranko, E. (2010). Procedure connected with preparing of road investment in view of "specustawa". Czasopismo Techniczne, 2 (107), 405-418.
 • Szafranko, E. (2010). Evaluation of a possible development of the transportation network in Poland supported by the EU funds. Olsztyn Economics Journal, 5/2/12, 357-379.

ROK 2009

 • Dytczak, M. (Ed) (2009). The Prospects of Scientific and Economic Collaboration. European Union and China in XXI Century. Multi Aspect Cooperation The European Union and China. Seria: Studia i Monografie, z.249, Opole: Politechnika Opolska.
 • Kapliński, O. (2009). Sapere Aude: Professor Edmundas Kazimieras Zavadskas. Inzinerine Ekonomika - Engineering Economics, (5) 2009, 113-119.
 • Kapliński, O. (2009). Professor Edmundas K. Zavadskas: the research achievements and trans-border cooperation. Archives of Civil Engineering, Vol. 55, No 3, 287-300.
 • Kapliński, O. (2009). Problems of the information technologies use in Polish construction sector: state of the art. Archives of Civil Engineering, Vol. 55, No 2, 173-198.
 • Kapliński, O. (2009). Information technology in the development of the Polish construction industry. Technological and Economic Development of Economy, 2009, Vol. XV, No. 3, 437-452.
 • Kapliński, O. (2009). Sapere Aude: Professor Edmundas Kazimiras Zavadskas. [w] T.Vilutiene (Ed.) Proc. 12th German-Lithuanian-Polish Colloquium on Sustainable Development in Civil Engineering and Multi-Attribute Decision Making, May 23-25. 2009, Vilnius, 16-18.
 • Kaplinski, O. (2009). Discrepancy in the assessment of attractiveness and usefulness of IT and planning methods by businessmen and academics. Proc. 5th Nordic Conference on Construction Economics and Organization, Reykjavik, Iceland, 10-12 June 2009, Vol. 1, 145-154 (ISBN 978-9979-9483-9-1).
 • Kapliński, O. (2008). Development and usefulness of planning techniques and decision making foundations on the example of construction enterprises in Poland. Technological and Economic Development of Economy, 2008, Vol. XIV, No. 4, 492-502.
 • Marcinkowski, R., & Krawczyńska, A. (2009). Wybór systemu i planowania wykorzystania deskowań w wykonawstwie monolitycznych konstrukcji betonowych. Przegląd Budowlany, 3, 54-59.
 • Marcinkowski, R., & Koper, A. (2009). Model oceny niepewności nakładów pracy na realizację procesów budowlanych. Przegląd Budowlany, 12, 48-52.
 • Plebankiewicz, E. (2009). Modelowanie procedury selekcji wykonawców robót budowlanych. Przegląd Budowlany, 09, 48-53.
 • Plebankiewicz, E. (2009). Contractor prequalification model using fuzzy sets. Journal of Civil Engineering and Management, 15(4), 377-385.
 • Radziszewska-Zielina, E. (2009). Analiza porównawcza parametrów materiałów termoizolacyjnych mających zastosowanie jako izolacja ścian zewnętrznych. Przegląd budowlany, 4, 32-37.
 • Radziszewska-Zielina, E. (2009). Analiza możliwości kształtowania współpracy partnerskiej w budownictwie, Budownictwo Przemysłowe, 1, 18-29.
 • Sobotka, A., Jaśkowski, P. (2009). Zarządzanie łańcuchem dostaw w realizacji przedsięwzięć budowlanych. Gospodarka Materiałowa & Logistyka, 61(11), 11-20.
 • Sobotka, A., Kalarus, K. (2009). Łańcuchy dostaw: logistyka przedsięwzięć budowlanych na przykładzie modernizacji drogi transportu kolejowego. In: K. Urbańczyk-Kogut (Ed.) Budownictwo Przemysłowe 2009 (pp. 30-39), Kraków, AKNET-PRess.
 • Sobotka, A., Kalarus, K. (2009). Logistyka robót modernizacyjnych transportu kolejowego. Gospodarka Materiałowa & Logistyka, 61(2), 2-6.
 • Sobotka, A., Pająk, M. (2009). Rozwój technologii palowania i problem ich wyboru. Przegląd Budowlany, 2, 40-49.
 • Sobotka, A., Rolak, Z. (2009). Multi-attribute analysis for the eco-energetic assessment of the building life cycle. Technological and Economic Development of Economy, 15, 593-611.

ROK 2008

 • Jaśkowski, P., Sobotka, A. (2008). Modelowanie problemu redukcji czasu realizacji przedsięwzięcia budowlanego. Przegląd Budowlany, 9, 55-58.
 • Kapliński, O. (2008). Planning instruments in construction management, Technological and Economic Development of Economy, Vol. XIV, No. 4, 449-451.
 • Dziadosz, A., Kapliński, O. (2008). Ryzyko w inżynierii przedsięwzięć budowlanych. Retrospekcja z konferencji w Ciechocinku (1999 - 2007). W: J. Bizon-Górecka (red.) Strategie zarządzana ryzykiem w przedsiębiorstwie. Ryzyko przedsiębiorstwa a ryzyko projektu. Wyd. TNOiK, Bydgoszcz-Ciechocinek 2008, 29-46.
 • Kapliński, O. (2008). Trendy rozwoju i przydatność technik planowania i podejmowania decyzji - polskie doświadczenia. Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały, 91(20), 69-77.
 • Kaplinski, O. (2008). IT applications in Polish construction sector, E.K.Zavadskas, A.Kaklauskas, M.J.Skibniewski (red.) Proceedings of the 25th International Symposium on Automation and Robotics in Construction ISARC-2008. Selected papers, (June 26-29, Vilnius, Lithuania), 483-489.
 • Kapliński, O. (2008). Usefulness and credibility of scoring methods in construction industry. Journal of Civil Engineering and Management, Vol. 14, No. 1, 21-28.
 • Kapliński, O. (2008). Advancement in construction management tools: the Polish experience. W: P.J. Rao, V. Ramakrishnan, I. Patnaikuni and V. S. Parameswaran (red.) Proceedings of 2nd International Conference on Advances in Concrete and Construction (ICACC-2008), 7-9 February 2008. Ibrahimbach, Hyderabad, India, Vol. 2, 1210-1218.
 • Krawczyńska, A. (2008). Projektowanie organizacji wykonania monolitycznych konstrukcji betonowych w technologii SCC. Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały, 91(20), 247-258.
 • Marcinkowski, R., & Koper, A. (2008). Ocena ryzyka czasu i kosztów w planowaniu produkcji budowlanej. Przegląd Budowlany, 7/8, 70-75.
 • Sobotka, A., Jaśkowski, P. (2008). Zadania i modele w zarządzaniu logistyką przedsięwzięć budowlanych. Gospodarka Materiałowa & Logistyka, 2, 2-8.
 • Sobotka, A., Pająk, M. (2008). Metody wzmocnienia posadowienia zabytkowego budynku i ich ocena za pomocą analizy wielokryterialnej. Górnictwo i Geoinżynieria, 32(2), 277-286. http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2008-02/GG_2008_2_26.pdf
 • Sobotka, A., Rolak, Z. (2008). Analiza energetyczno-ekologiczna budynku mieszkalnego. In: A. Łapko, M. Broniewicza, J.A. Prusiel (Eds.) Problemy naukowo-badawcze budownictwa : praca zbiorowa. Vol. 4, Zrównoważony rozwój w budownictwie (pp. 307-314). Białystok, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej.

ROK 2007

 • Marcinkowski, R. (2007). Harmonogramowanie produkcji przedsięwzięcia budowlanego. Przegląd Budowlany, 2, 41-47.
 • Marcinkowski, R., & Krawczyńska, A. (2007). Koncepcja optymalizacji wykorzystania deskowań w wykonawstwie monolitycznych konstrukcji betonowych. In: Materiały, technologie i organizacja w budownictwie (pp. 273-280). Białystok: Wydawnictwo Politechniki Białostockiej.
 • Marcinkowski, R., & Pokora, M. (2007). Koncepcja harmonogramowania prac specjalistycznych na zmiennych frontach robót w wieloobiektowych zadaniach budowlanych. Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej, 61, 91-98.

ROK 2005

 • Marcinkowski, R. (2005). Metody opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla budowy. Przegląd Budowlany, 7/8, 56-65.

do góry     powrót do głównej strony