Search text:


COUNCIL OF THE SECTION

liniahome

COUNCIL OF THE SECTION
OF CONSTRUCTION PROJECTS ENGINEERING
THE COMMITTEE OF CIVIL ENGINEERING
THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES

TERM OF OFFICE 2020 - 2023

PRESIDIUM
Prof. dr hab. in┐. El┐bieta Radziszewska-Zielina   Chairman  
- Politechnika Krakowska

Prof. dr hab. in┐. Anna Sobotka  Vice-Chairman  
- Akademia Gˇrniczo-Hutnicza, Krakˇw


MEMBERS OF THE CIVIL ENGINEERING COMMITTEE OF POLISH ACADEMY OF SCIENCE
Mgr in┐. Dariusz Blocher - Prezes Budimex S.A.
Prof. dr hab. in┐. Oleg Kaplinski - Politechnika Pozna˝ska
Prof. dr hab. in┐. El┐bieta Radziszewska-Zielina - Politechnika Krakowska
Prof. dr hab. in┐. Anna Sobotka - AGH w Krakowie
Mgr in┐. Ryszard Trykosko - Wiceprezes NDI S.A.
Mgr in┐. Micha│ Wrzosek - Prezes PERI Polska Sp. z oo
ASSOCIATE MEMBER FROM LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCE
Prof. dr hab. in┐. Edmundas Zavadskas - Vilnius Gediminas Technical University, Litwa
MEMBERS OF THE CIVIL ENGINEERING COMMITTEE
Prof. dr hab. in┐. Zdzis│aw Hejducki - Politechnika Wroc│awska
Prof. dr hab. in┐. Bo┐ena Ho│a - Politechnik Wroc│awska
Prof. dr hab. in┐. Tadeusz Kasprowicz - Wojskowa Akademia Techniczna
Prof. dr hab. in┐. Dariusz Skorupka - AWL we Wroc│awiu
MEMBERS OF THE PROBLEM GROUP
dr in┐. Krystyna Araszkiewicz - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
dr hab. in┐. Jadwiga Bizon-Gˇrecka, prof. BSW - Bydgoska Szko│a Wy┐sza
prof. dr hab. in┐. Jacek Go│aszewski - Politechnika Žl▒ska
dr in┐. Beata Grzyl, prof. PG - Politechnika Gda˝ska
dr hab. in┐. Nabi Ibadov - Politechnika Warszawska
dr hab. in┐. Piotr JaÂkowski, prof. Pl - Politechnika Lubelska
dr hab. Edwin Ko╝niewski, prof. PB - Politechnika Bia│ostocka
dr hab. in┐. Janusz Kulejewski - Politechnika Warszawska
dr hab. in┐. Agnieszka LeÂniak, prof. PK - Politechnika Krakowska
dr hab. in┐. Roman Marcinkowski, prof. PW - Politechnika Warszawska Filia w P│ocku
dr in┐. Pawe│ Nowak - Politechnika Warszawska
dr hab. in┐. Beata Nowogo˝ska, prof. UZ - Uniwersytet Zielonogˇrski
dr hab. in┐. Jerzy Pas│awski, prof. PP - Politechnika Pozna˝ska
prof. dr hab. in┐. Edyta Plebankiewicz - Politechnika Krakowska
dr hab. in┐. Mieczys│aw Po│o˝ski, prof. SGGW - Szko│a G│ˇwna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr hab. in┐. Rak Adam, prof. PO - Politechnika Opolska
dr hab. in┐. Magdalena Rogalska, prof. PL - Politechnika Lubelska
dr hab. in┐. El┐bieta Szafranko - Uniwersytet Warmi˝sko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. in┐. Jacek Szer, prof. Pú - Politechnika úˇdzka
dr in┐. Jacek Zygmunt - Politechnika Rzeszowska


linia
COUNCIL OF THE SECTION
OF CONSTRUCTION PROJECTS ENGINEERING
THE COMMITTEE OF CIVIL ENGINEERING
THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES

TERM OF OFFICE 2016 - 2020
PRESIDIUM
Prof. dr hab. in┐. Anna Sobotka   Chairman  
- Akademia Gˇrniczo-Hutnicza, Krakˇw

Dr hab. in┐. prof. PW Roman Marcinkowski  Vice-Chairman  
- Politechnika Warszawska, filia w P│ocku

Dr hab. in┐., prof. SGGW Mieczys│aw Po│o˝ski  Vice-Chairman  
- SGGW Warszawa

Dr hab. in┐. El┐bieta Radziszewska-Zielina  Secretary  
- Politechnika Krakowska


MEMBERS OF THE CIVIL ENGINEERING COMMITTEE OF POLISH ACADEMY OF SCIENCE
Prof. dr hab. in┐. Oleg Kaplinski - Politechnika Pozna˝ska
Prof. dr hab. in┐. Tadeusz Kasprowicz - Wojskowa Akademia Techniczna
Prof. dr hab. in┐. Anna Sobotka - Akademia Gˇrniczo-Hutnicza, Krakˇw
Dr hab. in┐. Ewa B│azik - Borowa - Politechnika Lubelska
Mgr in┐. Dariusz Blocher - Budimex S.A.
Mgr in┐. Ryszard Trykosko - ZG PZITB.
Mgr in┐. Micha│ Wrzosek - PERI S.A.
ASSOCIATE MEMBER FROM LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCE
Prof. dr hab. in┐. Zavadskas Edmundas - Vilnius Gediminas Technical University, Litwa
LIST OF MEMBERS
LIST OF HONORARY MEMBERS


linia

COUNCIL OF THE SECTION
OF CONSTRUCTION PROJECTS ENGINEERING
THE COMMITTEE ON CIVIL ENGINEERING
AND HYDROENGINEERING OF
THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES

TERM OF OFFICE 2012 - 2015
MEMBERS OF THE CIVIL ENGINEERING COMMITTEE OF POLISH ACADEMY OF SCIENCE
Prof. dr hab. in┐. Tadeusz Kasprowicz - Chairman of the Section, Military University od Technology

Prof. dr hab. in┐. Oleg Kaplinski - Vice-Chairman of the Section, Pozna˝ University of Technology

Mgr in┐. Wiktor Piwkowski - Member, Polish Chamber of Civil Engineers, PERI

Prof. dr hab. in┐. Janusz Szwabowski - Member, Silesian University of Technology
ASSOCIATE MEMBER FROM LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCE
Prof. dr hab. in┐. Zavadskas Edmundas - Vilnius Gediminas Technical University, Lithuanian Academy of Science
THE SECRETARY OF THE SECTION
Dr in┐. Pawe│ Nowak - Warsaw University of Technology
LIST OF MEMBERS
LIST OF SENIOR MEMBERS
LIST OF WELL-FISHER MEMBERSgo up     home