INFORMACJE NA TEMAT KONFERENCJI ZAKOŃCZONYCH

linia


powrót do głównej strony


W 2021 roku konferencja naukowo - techniczna Sekcji pt. INŻYNIERIA PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH odbyła się w dniach 18 - 20 października. Organizatorem konferencji była Politechnika Białostocka. Bliższe informacje znajdują się na stronie oraz w programie konferencji.

W 2020 roku konferencja naukowo - techniczna Sekcji pt. INŻYNIERIA PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH odbyła się w dniach 14 - 16 października. Organizatorem konferencji była Politechnika Poznańska. Bliższe informacje w komunikacie. W związku z sytuacją pandemiczną konferencja odbyła się formie zdalnej.

W 2019 roku konferencja naukowo - techniczna Sekcji pt. INŻYNIERIA PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH odbyła się w dniach 8 - 10 lipca na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska w Szkokole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Bliższe informacje o konferencji znajdują się na stronie Organizatorów.

W dniach 16-20 wrzesień 2018 w Krynicy odbyła się 64 konferencja naukowo-techniczna Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZiTB organizowana przez Politechniki w Krakowie i Gdańsku. W ramach konferencji odbyły się 3 sesja poświęcone zagadnieniom Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych. Więcej informacji w programie konferencji.

W dniach 17-22.06.2018 w Pradze odbyła się trzecia edycja międzynarodowej konferencji "World Multidisciplinary Civil Engineering - Architecture - Urban Planning Symposium - WMCAUS 2018" ze szczególnym uwzględnieniem dwóch sesji "Technology, organization and management in construction projects", podczas których swoje referaty wygłaszali m.in. członkowie naszej Sekcji. Ogółem zgłoszono 16 referatów, z czego zdecydowana wiekszość została wygłoszona. Więcej informacji na stronie konferencji. Na zdjeciu grupa uczestników konferencji z Polski podczas jednej z sesji posterowych.

W dniach 17-22 wrzesień 2017 w Krynicy odbyła się 63 konferencja naukowo-techniczna Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZiTB organizowana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie. W ramach konferencji odbyły się 2 sesja poświęcone zagadnieniom Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych. Więcej informacji na stronie Organizatorów.

W dniach 08-10 czerwca 2017 r. w Niepołomicach odbyła się konferencja naukowo - techniczna Sekcji pt. INŻYNIERIA PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH zorganizowana przez Instytut Zarządzania w Budownictwie i Transporcie Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Publikujemy program konferencji, a więcej informacji w sprawozdaniu z przebiegu spotkania i na zdjęciu1, zdjęciu2 i zdjęciu3 oraz na stronie Organizatorów (galeria zdjęć).

1 i 2 czerwca 2017 r. na Politechnice Krakowskiej odbył się cykl spotkań poświęconych problematyce Building Information Modelling. Blizsze informacje o Dniu BIM w załączonej ulotce i na stronach Organizatorów.

24 maja 2017 odbyła sie konferencja "2nd International Joint Conference on Innovative Solutions in Construction Engineering and Management - Flexible Approach" połączona z obchodami 75 Jubileuszu prof. Olega Kaplińskiego. Informacje o konferencji są na stronie internetowej Organizatorów.

W dniach 22-24 czerwca 2016 r odbyła się na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnegowe we Wrocławiu konferencja Sekcji pt. INŻYNIERIA PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH. Konferencja połączona była z obchodami Jubileuszu 90-lecia urodzin Prof. Kazimierza Czaplińskiego. Więcej informacji na temat przebiegu konferencji zamieszczono w sprawozdaniu z jej przebiegu.

W dniach 15-16 października 2015 r w Warszawie na Wydziale Inżynierii Lądowej PW odbyła się międzynarodowa konferencja Sekcji pt. INŻYNIERIA PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH. Wybrane referaty prezentowane na konferencji ukażą się w najbliższych numerach czasopism Archives of Civil Engineering i Materiały budowlane. Skróty wszyskich referatów zostały wydane w postaci materiałów konferencyjnych.

W dniach 27-29 maja 2015 r. odbyła się konferencja naukowa "Problemy naukowe w zarządzaniu projektami". Głównym organizatorem konferencji był Wydziału Zarządzania Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Program konferencji podano w komunikacie a więcej informacji w sprawozdaniu z przebiegu spotkania i na zdjęciu1, zdjęciu2 i zdjęciu3.

W dniach 26-28 czerwca 2014 w Krakowie odbyła się pod patronatem Sekcji konferencja naukowo-techniczna pt. INŻYNIERIA PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH. Konferencja była zorganizowana przez POLITECHNIKĘ KRAKOWSKĄ IM. T. KOŚCIUSZKI, INSTYTUT ZARZADZANIA W BUDOWNICTWIE I TRANSPORCIE ORAZ AKADEMIĘ GÓRNICZO-HUTNICZĄ IM. ST. STASZICA W KRAKOWIE, KATEDRĘ GEOMECHANIKI, BUDOWNICTWA I GEOTECHNIKI. Informację o konferencji można znaleźć tutaj program konferencji tutaj. Pełne teksty artykułow zostały opublikowane na stronie wydawnictwa Czasopisma Technicznego w serii Civil Engineering.

W dniu 18.X.2013 odbyła się zorganizowana przez WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA Politechniki Gdańskiej Konferencja Naukowa -Techniczna pt. PROBLEMY PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI BUDOWLANYCH. Materiały z artykułami z tych sesji zostały opublikowane w 5 numerze czasopisma "Inżynieria Morska i Geotechnika" z 2013 roku. Spis referatów został opublikowany tutaj. Pełne teksty artykułow zostaną w przyszłości opublikowane w bazie czasopism technicznych BAZTECH.

INFORMACJE NA TEMAT INNYCH KONFERENCJI ZAKOŃCZONYCH

W dniach 17-22 wrzesień 2017 w Krynicy odbyła się 63 konferencja naukowo-techniczna Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZiTB organizowana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie. W ramach konferencji odbyły się 3 sesja poświęcone zagadnieniom Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych (jedna w części problemowej, dwie w części ogólnej). Więcej informacji na stronie Organizatorów.

International Scientific Conference PEOPLE, BUILDINGS AND ENVIRONMENT 2016 odbyła się w okresie od 29 wrzesień do 1 październik w Luhačovice, Czech Republic. Więcej informacji na stronie Organizatorów

W dniach 21-23 września 2016 r. odbyła się na Politechnice Białostockiej siódma już konferencja Engineering, Project and Production Management. Więcej informacji na stronie konferencji

Prof. M. Skibniewski informował nas o następujących konferencjach:
2016 Project Management Symposium w Waszyngtonie
Creative Construction Conference 2016 w Budapeszcie
23rd International Workshop of the European Group for Intelligent Computing in Engineering June 29th - July 1st, 2016, Kraków, Poland

Konferencja ESaT 2016 - Engineering Sciences and Technologies odbyła się od 29 czerwieca do 1 lipiec 2016 w Tatranské Matliare (Wysokie Tatry), Slovak Republic. Zeszłoroczne Conference Proceedings ESaT 2015 zostały opublikowane w CRC Press - Taylor and Francis Group w bazie Scopus

W dniach 13-17.06.2016 w Pradze odbyła się międzynaroowa konferencja "World Multidisciplinary Civil Engineering - Architecture - Urban Planning Symposium - WMCAUS 2016" ze szczególnym uwzględnieniem sesji "Construction Management and Engineering", w której swoje referaty wygłaszali członkowie naszej Sekcji. Więcej informacji na stronie konferencji. Na zdjeciu grupa uczestników konferencji z Polski.

20.05.2016 w Instytucie Zarządzania w Budownictwie i Transportu WIL PK odbył się"Dzień BIM 2016". Bliższe informacje na stronie Organizatorów.

W dniach 20-25 wrzesień 2015 w Krynicy odbyła się 61 konferencja naukowo-techniczna Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZiTB organizowana przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy. W ramach konferencji odbyła się sesja poświęcone zagadnieniom Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych. Wygłoszono 7 referatów. Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali materiały w postaci drukowanej (w tym roku organizatorzy nie dostarczyli materiałów w formie elektronicznej). Referaty zostały opublikowane w monografii "Wybrane problemy budownictwa" / [red. nauk. Justyna Sobczak-Piąstka] Wydawnictwa Uczelnianego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, ISBN 978-83-64235-71-9.

W dniach 23-29 września 2015 roku odbyła się 13th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2015) strona konferencji. Bliższe informacje o przebiegu konferencji i materiałach można uzyskać pod adresem eplebank@izwbit.pk.edu.pl

W dniach 14-19 wrzesień 2014 w Krynicy odbyła się jubileuszowa 60 konferencja naukowo-techniczna Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZiTB organizowana przez Politechnikę Lubelską. W ramach konferencji odbyły się dwie sesje poświęcone zagadnieniom Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych. Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali materiały w postaci drukowanej i cyfrowej. Referaty były opublikowane w czasopiśmie Budownictwo i architektura vol. 13(1-4) 2014.

Za zgodą i na prośbę Organizatorów konferencji Construction Resarch Congress 2014 w zakładce "Materiały z pracy Sekcji" publikujemy materiały z konferencji CRC 2014.

Na prośbę prof. Mirosława Skibniewskiego publikujemy informację n.t. Creative Construction Conference 2013 w Budapeszcie.

W dniach 15-20.IX.2013 odbyła się zorganizowana przez Politechnikę Lubelską 59 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZiTB "Krynica 2013". Tematem przewodnim konferencji było BUDOWNICTWO NA OBSZARACH WIEJSKICH - NAUKA, PRAKTYKA, PERSPEKTYWY. W trakcie konferencji Sekcja IPB miała dwie sesje, wygłoszono łacznie 10 referatów. Materiały z artykułami z tych sesji zostały opublikowane w czasopiśmie Budownictwo i Architektura vol. 12(1) 2013.

do góry     powrót do głównej strony