GALERIA

liniapowrót do głównej strony

11.10.2023 r. Zebranie Sekcji, Warszawa


zebranie_10_2023_warszawa

zebranie_10_2023_warszawa

zebranie_10_2023_warszawa

7.07.2023 r. Zebranie Sekcji, online


zebranie_07_2023_online

zebranie_07_2023_online

zebranie_07_2023_online

zebranie_07_2023_online

17.03.2023 r. Zebranie Sekcji, Warszawa


zebranie_03_2023_warszawa

zebranie_03_2023_warszawa

zebranie_03_2023_warszawa

28.09.2022 r. Zebranie Sekcji podczas konferencji IPB organizowanej przez Politechnikę Poznańską, Kołobrzeg


zebranie_09_2022_kolobrzeg

zebranie_09_2022_kolobrzeg

zebranie_09_2022_kolobrzeg

zebranie_09_2022_kolobrzeg

6.06.2022 r. Zebranie Sekcji, Łódź


zebranie_06_2022_lodz

zebranie_06_2022_lodz

zebranie_06_2022_lodz

zebranie_06_2022_lodz

22.04.2022 r. Zebranie Sekcji, online


zebranie_04_2022_online

zebranie_04_2022_online

zebranie_04_2022_online

17.01.2022 r. Zebranie Sekcji, online


zebranie_01_2022_online

zebranie_01_2022_online

19.10.2021 r. Zebranie Sekcji podczas konferencji IPB organizowanej przez Politechnikę Białostocką


zebranie_09_2021_bialystok

zebranie_09_2021_bialystok

zebranie_09_2021_bialystok

zebranie_09_2021_bialystok

zebranie_09_2021_bialystok

zebranie_09_2021_bialystok

zebranie_09_2021_bialystok

zebranie_09_2021_bialystok

zebranie_09_2021_bialystok

zebranie_09_2021_bialystok

zebranie_09_2021_bialystok

zebranie_09_2021_bialystok

zebranie_09_2021_bialystok

zebranie_09_2021_bialystok

zebranie_09_2021_bialystok

zebranie_09_2021_bialystok

zebranie_09_2021_bialystok

zebranie_09_2021_bialystok

zebranie_09_2021_bialystok

linia

22.09.2021 r. Zebranie Sekcji na Politechnice Gdańskiej


zebranie_09_2021_gdansk

zebranie_09_2021_gdansk

zebranie_09_2021_gdansk

zebranie_09_2021_gdansk

zebranie_09_2021_gdansk

zebranie_09_2021_gdansk

zebranie_09_2021_gdansk

zebranie_09_2021_gdansk

linia

21.06.2021 r. Zebranie Sekcji, online


zebranie_06_2021_online

zebranie_06_2021_online

zebranie_06_2021_online

zebranie_06_2021_online

zebranie_06_2021_online

zebranie_06_2021_online

zebranie_06_2021_online

linia

20.04.2021 r. Sesja Jubileuszowa online - Jubileusz 95-lecia urodzin profesora Kazimierza Czaplińskiego


zebranie_04_2021_online

zebranie_04_2021_online

linia

22.02.2021 r. Zebranie Sekcji w kadencji 2020-2023, online


zebranie_02_2021_online

zebranie_02_2021_online

zebranie_02_2021_online

linia

15.11.2019 r. Zebranie Sekcji na Politechnice Warszawskiej


zebranie_11_2019_PW

zebranie_11_2019_PW

zebranie_11_2019_PW

linia

8-10.07.2019 r. Konferencja Sekcji w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie


UWM2018

UWM2018

UWM2018

UWM2018

UWM2018

linia

10.06.2019 r. Zebranie Sekcji z udziałem przedstawicieli firmy GD&K Group (Współinwestora Unity Centre) oraz firmy Strabag sp. z o.o. w Krakowie


UWM2018

UWM2018

UWM2018

UWM2018

linia

22-24.10.2018 r. Konferencja Sekcji na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM w Olsztynie
połączona z obchodami jubileuszu 80-cio lecia urodzin
prof. dr hab. inż. Zdzisława Kowalczyka i zebraniem Sekcji


UWM2018

UWM2018

UWM2018

UWM2018

UWM2018

linia

28.06.2018 r. Zebranie Sekcji w siedzibie Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu

AWL2018

AWL2018

AWL2018

AWL2018

AWL2018

AWL2018

linia

17-22.06.2018 r. Sesja Sekcji IPB na konferencja "World Multidisciplinary Civil Engineering - Architecture - Urban Planning Symposium - WMCAUS 2018" w Pradze

Sesja

Sesja

Sesja

Sesja

Sesja

Sesja

Sesja

linia

16.04.2018 r. Zebranie Sekcji w siedzibie firmy HB REAVIS Constructionw Pl w Warszawie
i budowie zespółu budynków biurowych Varso Tower o wysokości architektonicznej 310 m


Sesja

Sesja

Sesja

Sesja

Sesja

Sesja

Sesja

Sesja

linia

15.12.2017 r. Zebranie Sekcji w Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie

Sesja

Sesja

Sesja

Sesja

linia

20.01.2017 r. Zebranie Sekcji na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Sesja

Sesja

Sesja

linia

14.10.2016 r. Zwiedzanie Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego podczas zebrania Sekcji na Politechnice Krakowskiej

Sesja

Sesja

Sesja

linia

22-24.06.2016 r. Konferencja Sekcji na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnegowe we Wrocławiu

Sesja

Sesja

Sesja

Sesja

23.06.2016 r. Zwiedzanie afrykarium we Wrocławskim Zoo

Sesja

Sesja

linia

13-17.06.2016 r. Przedstawiciele Sekcji IPB wśród uczestników konferencja "World Multidisciplinary Civil Engineering - Architecture - Urban Planning Symposium - WMCAUS 2016" w Pradze

Sesja

Sesja

Sesja

linia

22.06.2016 r. Członkowie Sekcji IPB KILIW PAN podczas uroczystej otwartej Rady Naukowej Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego z okazji Jubileuszu 90-lecia Urodzin Prof. Kazimierza Czaplińskiego

Sesja

Sesja

Sesja

linia

Posiedzenie inauguracyjne kadencji 2016 - 2020, Politechnika Warszawska 11.04.2016

Sesja>

linia

27-29 maja 2015 r. Konferencja naukowa "Problemy naukowe w zarządzaniu projektami" w Brzeźnie pod Wrocławiem

Sesja

Sesja

Sesja

linia

Posiedzenie w Warszawie, Politechnika Warszawska 25.02.2013

Sesja

linia

Posiedzenie na konferencji w Łagowie Lubuskim 28.09.2012

Sesja

do góry     powrót do głównej strony